Προσευχή προς την Παναγία της Υγείας

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Της οποίας η σεπτή και θαυματουργή εικόνα βρίσκεται στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό της Κέρκυρας

 Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 
Αμήν          

Δέσποινα Θεοτόκε,
Μητέρα της Ευσπλαχνίας
Μητέρα του Ελέους,
Εσένα, παρακαλούμε, να σκέπεις, να φρουρείς και να διαφυλάττεις,
εμάς τους ταπεινούς ικέτες σου,  το χωριό μας, την πόλη μας, την πατρίδα μας και ολόκληρη την ανθρωπότητα, που με πίστη εμπιστευόμαστε σ’ εσένα.

Συ η οποία, στα πόδια του Εσταυρωμένου Υιού σου
και σωτήρα μας Χριστού,
έδειξες την αλληλεγγύη σου με όλη την πονεμένη ανθρωπότητα,
άκουσε τη φωνή των παιδιών σου,
την οποία σήμερα απευθύνουμε προς Εσένα,
με τη βεβαιότητα πως θα μας συντρέξεις σε κάθε μας ανάγκη
και θα απαλύνεις, με τη μητρική σου στοργή, κάθε πόνο και θλίψη μας.

Συ η Ζωοδόχος πηγή, η Θεραπεία των ασθενών
και η παρηγοριά των τεθλιμμένων,
δέξου μας ως ικέτες
με την απαράμιλλη γλυκύτητα
και τη θαλπωρή της μητρικής σου αγάπης,
με την οποία αδιαλείπτως μεσιτεύεις προς τον Θεό
για τη σωτηρία όλων των παιδιών σου.

Εισάκουσε τις ικεσίες μας, Μητέρα του Λυτρωτή,
και θεράπευσέ μας από κάθε ασθένεια της ψυχής και του σώματος.

Ιδιαίτερα σήμερα καταφεύγουμε σ’ εσένα και σε παρακαλούμε να στρέψεις το ευσπλαχνικό βλέμμα σου, προς όλους εκείνους που υποφέρουν εξαιτίας της νέας μάστιγας που ταλαιπωρεί το ανθρώπινο γένος, σπέρνοντας πόνο και θάνατο σε κάθε γωνιά της γης.

Προστάτεψέ μας από αυτή τη νέα ασθένεια και, με τη μεσιτεία Σου προς τον Ουράνιο Πατέρα, κάνε να σταματήσει η μετάδοσή της.

Απάλλαξε από τις ταλαιπωρίες όλους εκείνους που έχουν μολυνθεί και βοήθησε ώστε σύντομα η επιστήμη να βρει τρόπο να καταπολεμήσει αυτή την ασθένεια αλλά και όλες τις ασθένειες που ταλαιπωρούν τα παιδιά Σου.

Παναγία της Υγείας, εμπιστευόμαστε στη Μητρική σου αγάπη και φροντίδα, την υγεία όλων των ασθενών. Κάνε να αντιμετωπίζουμε με υπομονή κάθε ασθένεια, και ενίσχυσε με την πίστη τις αδύναμες, εύθραυστες και φοβισμένες καρδιές μας, ώστε να υψώνουμε με αγαλλίαση προς τον Θεό τον ύμνο της σωτηρίας των λυτρωμένων παιδιών Του, τον οποίο εκφράζουμε με τον δικό σου ύμνο δοξολογίας:

«Μεγαλύνει η ψυχή μας τον Κύριο
 και αγάλλεται το πνεύμα μας για το Θεό το Σωτήρα μας…
διότι το έλεός του από γενεά σε γενεά
υπάρχει σε όσους με δέος τον υπακούνε».
Αμήν

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν


 Prayer to protect against the Wuhan
coronavirus
May it do no more harm …

Our Father, we trustingly pray to you, asking
that the Wuhan coronavirus may do no more harm,
that the epidemic may be swiftly gotten under control,
and that you restore the health of those affected
and peace to the places where the virus has arrived.

Welcome into your kingdom
the people who have died from this illness,
and comfort their families.

Sustain and protect the healthcare personnel who are fighting it,
and inspire and bless those working to control it.

Lord Jesus, doctor of our bodies and souls,
we feel impotent
in the face of this international health emergency,
but we trust in You.

Give us peace and health.

Holy Mary, Mother of our Savior,

Virgin most powerful, Virgin most merciful,
Mystical rose, Tower of David, Tower of ivory,

House of gold, Ark of the covenant,
Health of the sick, Refuge of sinners,

Comforter of the afflicted, Help of Christians,

protect us and continue to take care of us,
and lead us through your love to your Son, Jesus.

Amen.

 


Prière pour se protéger contre le coronavirus

de Wuhan

Qu’il ne fasse plus de mal…

Notre Père, nous vous prions en toute confiance, demandant
que le coronavirus de Wuhan ne fasse plus de mal,
que l’épidémie soit rapidement maîtrisée
et que vous rétablissiez la santé des personnes affectées
et la paix dans les lieux où le virus est arrivé.

Accueillez dans votre royaume
les personnes décédées de cette maladie
et réconfortez leur famille.

Soutenez et protégez le personnel de santé qui le combat,
et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour le contrôler.

Seigneur Jésus, docteur de nos corps et de nos âmes,
nous nous sentons impuissants
face à cette urgence sanitaire internationale,
mais nous avons confiance en vous.

Donnez-nous la paix et la santé.

Sainte Marie, Mère du Seigneur,

Vierge comblée de grâces, Vierge puissante,
Rose mystique, Tour de David, Tour d’ivoire,
Maison d’or, Arche de la nouvelle Alliance,
Santé des malades, Refuge des pécheurs,
Consolatrice des malheureux, Secours des chrétiens,

protège-nous et continue de prendre soin de nous,
et guide-nous par ton amour pour ton Fils, Jésus.

Amen.

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian