Πρώτη συνάντηση μεταξύ των έξι κινημάτων και κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στην  Ιερά Αρχιεπισκοπή  Καθολικών Αθηνών

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην ενοριακή αίθουσα του Αγίου Λουκά στο Νέο Ηράκλειο η πρώτη συνάντηση μεταξύ των έξι κινημάτων και κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στην  Ιερά Αρχιεπισκοπή  Καθολικών Αθηνών.

Ήμασταν περίπου εβδομήντα άτομα, μέλη των Κινημάτων "Πορεία Νεοκατηχουμένων", "Πίστη και Φως", "Κίνημα των Φοκολάρι", "Point Coeur", "Κοινότητα Πάπας Ιωάννης ΧΧΙΙΙ", "Αδελφότητα Μαριανών αδελφών» και  “Μαριανοί νέοι σε δράση”.

Ο πατέρας Θεόδωρος Κοντίδης συντόνισε τη συνάντηση με την βοήθεια της Predy από το κίνημα των Φοκολάρι, εξηγώντας τους λόγους που μας οδήγησαν στην πραγματοποίηση της συνάντησης. Ξεκινώντας με την αναφορά στην αγρυπνία της Πεντηκοστής του 1998, την ημέρα που ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β 'είχε καλέσει τα μέλη των Κινημάτων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ήταν μια μεγάλη στιγμή για να επιβεβαιωθεί η ενότητα στην ποικιλομορφία και στον πλούτο των χαρισμάτων.

Αν και σε σύντομο χρόνο, όλοι μας βιώσαμε τη χαρά της συνάντησης. Καθένας μας  παρουσίασε το δικό του χάρισμα, και έπειτα ακολούθησε μια προσωπική μαρτυρία από ορισμένα μέλη του κάθε κινήματος.

Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, να εκτιμήσουμε ο ένας τον άλλον αμοιβαία και να δούμε πώς, παρά την διαφορετικότητα μας, πολλοί θησαυροί βρίσκονται στην εκκλησία μας εδώ στην Αθήνα.

Ο επίσκοπος, εν κατακλείδι, εξέφρασε τη χαρά του, ελπίζοντας να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε αποσκοπώντας στην κοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ μας. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να πραγματοποιηθεί μια αγρυπνία επιμελημένη από όλους μας στην εορτή της Πεντηκοστής για όλη την Εκκλησία ώστε να προβληθεί σε όλους αυτή η κοινωνία.

 

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian