Αθήνα: Υπαίθριος Δρόμος του Σταυρού

 

Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών κάλεσε το ποίμνιό της στην καθιερωμένη κάθε έτος, μία εβδομάδα πριν την Εορτή των Βαΐων, Σύναξη, κατά την οποία τελέσαμε την Ιερή Ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού στο Ηράκλειο Αττικής, προς το Καθολικό Κοιμητήριο.

Στην τελετή προΐστατο ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπός μας π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος έχοντας δίπλα του τον εκπρόσωπο του Άγιου Πατέρα Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα, Σεβασμιότατο Αποστολικό Νούντσιο π.Savio Hon Tai-Fai, Ιερείς και Διακόνους από όλες σχεδόν τις Ενορίες της Εκκλησιαστικής μας Επαρχίας.

Παρά τον ασταθή καιρό και τις δυσμενείς προβλέψεις, Μοναχές, Μοναχοί και εκατοντάδες πιστοί από όλες τις Ενορίες της Επαρχίας μας, ακόμα και από την Πάτρα, μπόρεσαν να ακολουθήσουν την τελετή χωρίς προβλήματα και να μελετήσουν Ευλαβικά τα Άγια Πάθη του Χριστού. Τελικά ο Κύριος «βοήθησε» και δεν έβρεξε…

Τα μέλη της Ενορίας του Αγίου Λουκά είχαν προβλέψει τα πάντα ώστε η Ιερή Τελετή να πραγματοποιηθεί άψογα, και για το λόγο αυτό τους ευχαριστούμε όλοι.

Στις 5 ο Σεβασμιότατος με τους Ιερείς τέλεσε την Ακολουθία Μετανοίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, και στο κήρυγμά του τόνισε:  Link: Το κήρυγμα του Σεβασμιοτάτου στον Άγιο Λουκά

Μετά τις Δεήσεις των Πιστών, συνεχίσαμε με την Ακολουθία της Συμφιλίωσης και στη συνέχεια ακολούθησε η Εξομολόγηση των Πιστών από το Σεβασμιότατο στο Ιερό του Αγίου Λουκά και από τους υπόλοιπους Ιερείς στους χώρους που είχαν καθορισθεί.

Όσο χρόνο διήρκεσαν οι εξομολογήσεις στον Ιερό Ναό ψάλλαμε στον Κύριο:

«Τι θα μπορέσει απ’ το Χριστό να μας χωρίσει»

«Τον Κύριο Δοξάστε μ’ αγαλλίαση»

«Χαίρε Σταυρέ» και άλλους ψαλμούς…

Μετά τις εξομολογήσεις Ευχαριστήσαμε το Θεό με την Ευχή της Ευχαριστίας:  

Πα­ντο­δύ­να­με και πο­λυεύ­σπλα­χνε Πα­τέ­ρα,

ε­σύ έ­πλα­σες τον άν­θρω­πο με τρό­πο θαυ­μα­στό

και με α­κό­μη θαυ­μα­στό­τε­ρο τρό­πο τον α­πο­λύ­τρω­σες.

Ε­σύ δεν ε­γκα­τα­λεί­πεις τον α­μαρ­τω­λό,

αλ­λά τον α­να­ζη­τάς με α­γά­πη, ως Πα­τέ­ρας.

Με το πά­θος του Υ­ιού σου νί­κη­σες την α­μαρ­τί­α και το θά­να­το

και με την α­νά­στα­σή του μας ξα­νά­δω­σες τη ζω­ή και τη χα­ρά.

Ε­σύ έ­δω­σες μέ­σα στις καρ­διές μας το Ά­γιο Πνεύ­μα,

για να μας κάνεις παι­διά σου και κλη­ρο­νό­μους.

Ε­σύ πά­ντα μας α­να­νε­ώ­νεις με τα μυ­στή­ρια της σω­τη­ρί­ας,

ώ­στε, α­πε­λευ­θε­ρω­μέ­νοι α­πό τη σκλα­βιά της α­μαρ­τί­ας,

να με­τα­μορφω­νό­μα­στε μέ­ρα με τη μέ­ρα

σε ει­κό­να του πο­λυαγα­πη­μέ­νου Υ­ιού σου.

Ε­μείς σε αι­νού­με και σε ευ­λο­γού­με, Κύ­ριε,

ε­νω­μέ­νοι με ό­λη την Εκκλη­σί­α,

για ό­λα τα θαυ­μά­σια έρ­γα της α­γά­πης σου,

και με το στό­μα, την καρδιά και τα έρ­γα μας

υ­ψώ­νο­με προ­ς Ε­σέ­να τον ύ­μνο της δό­ξας σου.

Δό­ξα σ' Ε­σέ­να, Πα­τέ­ρα, μέ­σω του Χρι­στού,

μα­ζί με το Ά­γιο Πνεύ­μα, τώ­ρα και στους αιώ­νες των αιώ­νων.

- Α μ ή ν.

Ακολούθησε στις 6.30 ο Δρόμος του Σταυρού προς το Κοιμητήριο.

Ο Σεβασμιότατος πριν αρχίσουμε την πορεία μας είπε:

Αδελφοί μου, θα τελέσουμε και σήμερα τον Δρόμο του Σταυρού, μελετώντας κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ιερουσαλήμ, όταν έφθασε η ώρα να ολοκληρώσει ο Ιησούς Χριστός το έργο της σωτηρίας μας.

Κατά τη δημόσια ζωή του, ο Χριστός, με τη δύναμη του λόγου του, μας δίδαξε την αλήθεια, για να μην πέφτουμε θύματα της πλάνης, που παρασέρνει πολλούς ανθρώπους να ζουν μια ζωή σαν να μην υπήρχε Θεός.

Με τη δύναμη των θαυμάτων, μας έδειξε ότι ο Πατέρας του είναι ένας Θεός φιλεύσπλαχνος, Θεός αγάπης, που δεν θέλει να υποφέρει ο άνθρωπος και να πεθαίνει.

Με την άφεση των αμαρτιών, μας έδειξε ότι ο Θεός δεν θέλει τον πνευματικό θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να μεταστραφεί και να ζήσει.

Αλλά με το Πάθος και τον σταυρικό του θάνατο, μας έδειξε: πόσο είναι τραγική η κατάσταση του ανθρώπου που αμαρτάνει και αποκόβεται από τον Θεό, αλλά και πόσο ο Θεός θέλει να σώσει τον άνθρωπο, διότι τον έπλασε για τη ζωή και την ευτυχία.

Tι σημαίνει όμως το γεγονός ότι ο Χριστός μας έσωσε πάσχοντας και πεθαίνοντας; Σημαίνει ότι δεν θα μας είχε σώσει αν περιοριζόταν μόνο να μας κηρύξει την αλήθεια και να μας ευεργετήσει, αλλά ότι εκείνο που τελικά μας έσωσε είναι η υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα του, υπακοή μέχρι τον θάνατο.

Αυτό σημαίνει ότι μόνο αν μάθουμε κι εμείς να υπακούμε και να εκτελούμε το θέλημά Του, τότε μόνο θα αποκτήσουμε τη σωτηρία, για την οποία έπαθε, πέθανε και αναστήθηκε.

Ας διατρέξουμε λοιπόν τον Δρόμο του Σταυρού μελετώντας τις αλήθειες που μας διδάσκει, και προσευχόμενοι.

 

Τα κείμενα του Δρόμου του Σταυρού είχαν συντάξει Νέοι το Έτος 2018 στο Κολοσσαίο της Ρώμης.

Φθάνοντας στο Κοιμητήριο, οι σκέψεις όλων αλλά και οι προσευχές μας για τα αγαπημένα μας πρόσωπα που «βρίσκονται» εκεί αλλά και σε άλλα Κοιμητήρια, έφεραν τα δάκρυα στα πρόσωπά μας, και την ευχή να συνεχίσουμε να έχουμε την ευλογία τους και τις προσευχές τους, εφόδιο στην επίγεια ζωή μας. Η Ευλογία του Σεβασμιοτάτου ολοκλήρωσε την Ιερή Ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού και για εφέτος.

Ο Σεβασμιότατος το πρωί τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου της Ενορίας του Πειραιά, κατά την οποία προέβη στην Ευλογία της Χειροθεσίας σε Υποδιάκονο του Ενορίτη της Ενορίας Δημήτρη Παλαιολόγου.

Ο Σεβασμιότατος είπε στο Κήρυγμά του:  Link: Το κήρυγμα του Σεβασμιοτάτου στον Άγιο Παύλο

«Με το Σταυρό και τ’ Άγιά Σου Πάθη

Λύτρωσέ μας Κύριε»

Λεονάρδος Ιωάν. Βαμβακάρης

 

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian