21 Μαρτίου Παγκ.Ημέρ. κατά του Ρατσισμού Διακήρυξη της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “ Δικαιοσύνη και Ειρήνη “

dikaio

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη”


21 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Διακήρυξη της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών

“ Δικαιοσύνη και Ειρήνη “

Επενδύστε στους νέους για την καταπολέμηση του ρατσισμού

και του πολιτικού εξτρεμισμού

Η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “Δικαιοσύνη και Ειρήνη”, που εκπροσωπεί τις επιτροπές 30 διαφορετικών κρατών, επέλεξε ως θέμα της συντονισμένης δράσης της για το 2012: «Επενδύστε στους νέους για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του πολιτικού εξτρεμισμού». Η ενασχόληση μας με αυτό το θέμα προκύπτει από την ανησυχία μας για πάρα πολλούς νέους σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι φοβούνται για το μέλλον τους σε ένα όλο και πιο δύσκολο οικονομικό κλίμα. Η πλειοψηφία αυτών των νέων δεν αισθάνεται ότι οι ανησυχίες και οι φόβοι τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας - πολιτικής και οικονομικής. Αυτή η αίσθηση της αποξένωσης δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό ηγεσίας. Ομάδες πολιτικών εξτρεμιστών, που προτίθενται να αποσταθεροποιήσουν τα δημοκρατικά θεμέλια των κοινωνιών μας, είναι πανέτοιμες να μπουν στο χώρο αυτό, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως τους μόνους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους νέους. Επιδιώκουν να χειραγωγηθεί η οργή και η απογοήτευση που υπάρχει στην κοινωνία και να τις κατευθύνουν προς ομάδες ανθρώπων οι οποίες θεωρείται ότι δεν «ανήκουν» στην κοινωνία μας, ισχυριζόμενοι ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τις δουλειές μας, τα χρήματα μας και απειλούν την ταυτότητά μας.

Η βάση για την έκκληση μας είναι διπλής διάστασης: πρώτον, οι νέοι είναι οι ηγέτες του μέλλοντος και η επένδυση στην εκπαίδευση, τη δημιουργία, την ασφάλεια και την ευημερία τους πρέπει να είναι προτεραιότητα. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη να αναγνωριστεί ότι πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση. Αυτό δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς μέχρι σήμερα και δεν είναι μόνο επικίνδυνο αλλά και άδικο. Οι νέοι δεν δημιούργησαν την κρίση που ζούμε σήμερα και όμως πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να πληρώσουν ένα βαρύ τίμημα. Οι πολιτικοί εξτρεμιστές αυξάνουν και πληθαίνουν όταν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τέτοια συναισθήματα αδικίας.

Το θέμα που έχει επιλεγεί από τον Πάπα Βενέδικτο XVI ως μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης 2012 είναι: 1 «Εκπαιδεύοντας τους νέους στη δικαιοσύνη και την ειρήνη» (1 Μήνυμα της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Βενέδικτου XVI για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ειρήνη (1η Ιανουαρίου 2012) www.vatican.va) .  Αναγνωρίζοντας την αλλοτρίωση και την απογοήτευση που βιώνουν τόσοι νέοι σήμερα, ο Πάπας δήλωσε: «Είναι σημαντικό αυτή η ταραχή και η υποκείμενη ιδεολογία της να λάβουν τη δέου- σα προσοχή σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας». Αυτό θα απαιτήσει δέσμευση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: πολιτική ηγεσία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα ενημέρωσης, καθώς και τον τομέα της κοινότητας και του εθελοντισμού. Εμπνευσμένη από αυτό το μήνυμα, η Ευρωπαϊκή μας Διάσκεψη επιθυμεί να προσφέρει τις ακόλουθες συστάσεις για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό και τον πολιτικό εξτρεμισμό μέσω της εκπαίδευσης. Κάνουμε λόγο εδώ για την εκπαίδευση με την ευρύτερη έννοια της λέξης. Τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα είναι σημαντικά, αλλά το πλαίσιο στο οποίο το έργο της εκπαίδευσης διεξάγεται είναι εξίσου σημαντικό.

Ι. Η εκπαίδευση αφορά τις αξίες

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι έχουν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα έχουν ως επίκεντρο τους την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου. Μέσα από την εκπαίδευση, η ιδεολογία των νέων θα πρέπει να εφοδιάζεται και να υποστηρίζεται με έμφαση στις αρχές της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να προκαλέσουμε τους νέους να επεκτείνουν το αίσθημα της αλληλεγγύης τους σε όσους θεωρούνται ότι είναι στο περιθώριο της κοινωνίας - που είναι περισσότερο πιθανό να γίνουν στόχοι του πολιτικού εξτρεμισμού. Ένας βασικός στόχος των εκπαιδευτικών συστημάτων μας θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση και η παρότρυνση των νέων να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις με πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής με άλλους.


II. Τα Εκπαιδευτικά μας συστήματα θα πρέπει να προετοιμάζουν τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική κοινωνία

Ο πολιτικός εξτρεμισμός και ο ρατσισμός τρέφονται από την άγνοια και το φόβο. Με την κατάρριψη των εμποδίων αυτών, η εκπαίδευση μπορεί να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την απειλή. Οι νέοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον που αντανακλά, όσο το δυνατόν περισσότερο, το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν και θα εργαστούν. Θα πρέπει να τύχουν σεβασμού για την ταυτότητα και την προσωπικότητά τους, ενώ θα ενθαρρύνονται να εξετάσουν και άλλες ταυτότητες και πολιτισμούς μέσω ενός διαλόγου βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό.


III. Η εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας στη συμμετοχή

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των μειονεκτημάτων. Μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να σπάσουν τα δεσμά της φτώχειας και της στέρησης στην οικογένεια και στην κοινότητα. Υπάρχει ο κίνδυνος, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, να μειωθούν οι κυβερνητικές δαπάνες στον τομέα της εκπαίδευσης με κίνδυνο να χαθεί ένα μεγάλο μέρος της προόδου που σημειώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα πρέπει να προετοιμάσουν τους νέους για να συμμετάσχουν στην κοινωνία, αυτό δε περιλαμβάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και την πολιτική ζωή. Καθώς αυξάνεται τα αίσθημα της αποδυνάμωσης και της αποξένωσης, οι εκπαιδευτικές μας αρχές πρέπει να είναι ανοικτές στη διερεύνηση νέων τρόπων προσέγγισης της πολιτικής εκπαίδευσης των νέων μας.

IV. Η εκπαίδευση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα

Ως αποτέλεσμα της ευκολίας των ταξιδιών και των νέων τεχνολογιών, οι ορίζοντες των νέων μας είναι πολύ μεγαλύτεροι από ποτέ. Τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο ανοίγουν νέους χώρους που είναι δύσκολο να ελεγχθούν, χώρους όπου οι νέοι μπορούν πέσουν θύματα χειραγώγησης και εκμετάλλευσης. Είναι τόσο επικίνδυνο όσο και ανεύθυνο να αγνοήσουμε την αποξένωση των νέων από τις πολιτικές δομές και διαδικασίες. Για τους πολιτικούς ηγέτες μας, ο Πάπας Βενέδικτος λέει: «Ας δώσουν στους νέους μια διαφανή εικόνα της πολιτικής ως πραγματική υπηρεσία για το καλό όλων."


Ως Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “Δικαιοσύνη και Ειρήνη ”:

• Καλούμε τους πολιτικούς μας ηγέτες να λάβουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των νέων στο πολιτικό σύστημα, προστατεύοντας τη σημερινή και τη μελλοντική ευημερία τους ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη.

• Καλούμε τους υπουργούς Παιδείας μας να διασφαλίσουν ότι, ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους νέους θα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό θα απαιτήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού μειονεκτήματος των ιδιαίτερα περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας, όπως οι μετανάστες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Τονίζουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ακαδημαϊκό επίτευγμα - χρειάζεται να προετοιμάσει τους νέους να συμμετάσχουν σε μια όλο και πιο πολυπολιτισμική κοινωνία και να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις μέσω της προσωπικής πολιτιστικής τους ανάπτυξης. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα αναγνώριση στην επαγγελματική κατάρτιση και μόρφωση με στόχο την ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων.

• Καλούμε τους νέους μας να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους για το μέλλον συμμετέχοντας ενεργά στην κοινωνία, ενημερωνόμενοι για το πολιτικό σύστημα και εργαζόμενοι για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με

Παπαναστασίου 11, 15452 Π. Ψυχικό τηλ/φαξ 210-6711410

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Δικαιοσύνης και Ειρήνης (Δικαιοσύνη και Ειρήνη στην Ευρώπη ή CEJPC) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που σήμερα συγκεντρώνει 30 εθνικές επιτροπές Δικαιοσύνης και Ειρήνης. Κάθε μία είναι ιδρυμένη ή αναγνωρισμένη από τη Σύνοδο των Καθολικών Επισκόπων της ». Η γραμματεία του CEJPC τη στιγμή αυτή εδρεύει στο Παρίσι (Γαλλία).


Ι.Συνοδος Καθολικης Ιεραρχιας Ελλαδος

Συνοδικές Επιτροπές

11ο Διεθνές Φόρουμ Νεολαίας

Στο Ciampino της Ρώμης πραγματοποιήθηκε το 11ο Διεθνές Φόρουμ Νεολαίας από 19 έως 22 Ιουνίου 2019. Ο σκοπός αυτής της μετα- συνοδικής συνάντησης ήταν να γίνει ένα μοίρασμα ανάμεσα στους νέους...

12-07-2019

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

ΙΣΚΙΕ: Ανακοινωθέν των εργασιών της εαρι…

Ακολουθεί το Ανακοινωθέν της Γραμματείας της Ιεράς Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος για την ολοκλήρωση των εργασιών της τακτικής Εαρινής Συνόδου. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

29-05-2019

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Άρχισαν οι Εργασίες της Τακτικής Εαρινής…

Την Παρασκευή το απόγευμα και αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνάντησης Ιεραρχίας – Εφημερίων στην Τήνο, άρχισαν οι εργασίες της τακτικής εαρινής Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος. Το Σάββατο  πρωί συνεχίστηκαν...

28-05-2019

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Ανακοίνωση της Γραμματείας της Ι.Σ.Κ.Ι.Ε…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                  Τήνος 17/05/2019   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

20-05-2019

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Η Ι.Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της …

  Η Ι.Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος προς τον Αρχιεπίσκοπο των Παρισίων

22-04-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Ι.Σ.Κ.Ι.Ε. : Ανακοινωθέν των εργασιών τη…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ            Από την Τρίτη 20  έως και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τακτική Φθινοπωρινή Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή των Σεβαστών...

26-11-2018

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αθήνα 24/07/2018   Προς Τον Κλήρο και το Λαό της Καθολικής Εκκλησίας  στην Ελλάδα   Αγαπητοί μας, τις ημέρες αυτές οι θανατηφόρες πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε πολλά σημεία της Αττικής...

25-07-2018

Read more

Ανακοινωθέντα

Ι.Σ.Κ.Ι.Ε. : Ανακοινωθέν των εργασιών τη…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ           Από την Τρίτη 14  έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τακτική Φθινοπωρινή Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή των Σεβαστών...

19-11-2017

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Συμμετέχει στον πόνο

Η Καθολική Ιεραρχία της Ελλάδος, ευρισκομένη στην Αθήνα για την τακτική φθινοπωρινή Σύνοδό της, συγκλονισμένη από την καταστροφική και θανατηφόρα πλημμύρα που είχε ως οδυνηρό αποτέλεσμα την απώλεια 16 συνανθρώπων...

17-11-2017

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

COP23 της Βόννης: «Ας επαναπροσδιορίσουμ…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη”   «Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο ζωής μας και το οικονομικό μας μοντέλο» και στη συνέχεια «να περάσουμε στη πράξη»: «είναι η ευχή...

15-11-2017

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Eργασίες της τακτικής Φθινοπωρινής Συνόδ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          Από τις 14 έως και τις 17 του Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στην Ιερά Μονή των Καπουκίνων Πατέρων στους Αγίους Αναργύρους της...

14-11-2017

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Συνοδική Επιτροπή «Δικαιοσύνη & Ειρή…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη”   Πυρηνικός Αφοπλισμός: Αναζητώντας την Ανθρώπινη Ασφάλεια 6 Ιουλίου 2017   Για πολλούς, ο τρόμος ενός πιθανού πυρηνικού πολέμου υποχώρησε ​​με το τέλος  του ψυχρού πόλεμου, αλλά...

28-07-2017

Read more

Ανακοινωθέντα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τακτικής ε…

 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Από τις 4 έως και τις 11 του μηνός Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκαν στην Τήνο οι εργασίες της τακτικής εαρινής Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, στην...

12-05-2017

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Η Ευρώπη σε σημείο καμπής “Δικαιοσύνη κα…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη”     Η Ευρώπη σε σημείο καμπής “Δικαιοσύνη και Eιρήνη ” Ευρώπης: Συντονισμένη δράση για το 2017             Η Προοπτική για μια ειρηνική κι ενωμένη Ευρώπη...

01-03-2017

Read more

Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ιεράς …

  ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                    ...

22-02-2017

Read more

Ανακοινωθέντα

ΙΣΚΙΕ: Ανακοινωθέν των εργασιών της εαρι…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Από τις 19 έως και τις 27 του μηνός Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκαν στην Τήνο οι εργασίες της τακτικής εαρινής Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, στην...

30-05-2016

Read more
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian