21 Μαρτίου Παγκ.Ημέρ. κατά του Ρατσισμού Διακήρυξη της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “ Δικαιοσύνη και Ειρήνη “

dikaio

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη”


21 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Διακήρυξη της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών

“ Δικαιοσύνη και Ειρήνη “

Επενδύστε στους νέους για την καταπολέμηση του ρατσισμού

και του πολιτικού εξτρεμισμού

Η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “Δικαιοσύνη και Ειρήνη”, που εκπροσωπεί τις επιτροπές 30 διαφορετικών κρατών, επέλεξε ως θέμα της συντονισμένης δράσης της για το 2012: «Επενδύστε στους νέους για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του πολιτικού εξτρεμισμού». Η ενασχόληση μας με αυτό το θέμα προκύπτει από την ανησυχία μας για πάρα πολλούς νέους σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι φοβούνται για το μέλλον τους σε ένα όλο και πιο δύσκολο οικονομικό κλίμα. Η πλειοψηφία αυτών των νέων δεν αισθάνεται ότι οι ανησυχίες και οι φόβοι τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας - πολιτικής και οικονομικής. Αυτή η αίσθηση της αποξένωσης δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό ηγεσίας. Ομάδες πολιτικών εξτρεμιστών, που προτίθενται να αποσταθεροποιήσουν τα δημοκρατικά θεμέλια των κοινωνιών μας, είναι πανέτοιμες να μπουν στο χώρο αυτό, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως τους μόνους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους νέους. Επιδιώκουν να χειραγωγηθεί η οργή και η απογοήτευση που υπάρχει στην κοινωνία και να τις κατευθύνουν προς ομάδες ανθρώπων οι οποίες θεωρείται ότι δεν «ανήκουν» στην κοινωνία μας, ισχυριζόμενοι ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τις δουλειές μας, τα χρήματα μας και απειλούν την ταυτότητά μας.

Η βάση για την έκκληση μας είναι διπλής διάστασης: πρώτον, οι νέοι είναι οι ηγέτες του μέλλοντος και η επένδυση στην εκπαίδευση, τη δημιουργία, την ασφάλεια και την ευημερία τους πρέπει να είναι προτεραιότητα. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη να αναγνωριστεί ότι πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση. Αυτό δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς μέχρι σήμερα και δεν είναι μόνο επικίνδυνο αλλά και άδικο. Οι νέοι δεν δημιούργησαν την κρίση που ζούμε σήμερα και όμως πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να πληρώσουν ένα βαρύ τίμημα. Οι πολιτικοί εξτρεμιστές αυξάνουν και πληθαίνουν όταν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τέτοια συναισθήματα αδικίας.

Το θέμα που έχει επιλεγεί από τον Πάπα Βενέδικτο XVI ως μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης 2012 είναι: 1 «Εκπαιδεύοντας τους νέους στη δικαιοσύνη και την ειρήνη» (1 Μήνυμα της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Βενέδικτου XVI για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ειρήνη (1η Ιανουαρίου 2012) www.vatican.va) .  Αναγνωρίζοντας την αλλοτρίωση και την απογοήτευση που βιώνουν τόσοι νέοι σήμερα, ο Πάπας δήλωσε: «Είναι σημαντικό αυτή η ταραχή και η υποκείμενη ιδεολογία της να λάβουν τη δέου- σα προσοχή σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας». Αυτό θα απαιτήσει δέσμευση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: πολιτική ηγεσία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα ενημέρωσης, καθώς και τον τομέα της κοινότητας και του εθελοντισμού. Εμπνευσμένη από αυτό το μήνυμα, η Ευρωπαϊκή μας Διάσκεψη επιθυμεί να προσφέρει τις ακόλουθες συστάσεις για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό και τον πολιτικό εξτρεμισμό μέσω της εκπαίδευσης. Κάνουμε λόγο εδώ για την εκπαίδευση με την ευρύτερη έννοια της λέξης. Τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα είναι σημαντικά, αλλά το πλαίσιο στο οποίο το έργο της εκπαίδευσης διεξάγεται είναι εξίσου σημαντικό.

Ι. Η εκπαίδευση αφορά τις αξίες

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι έχουν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα έχουν ως επίκεντρο τους την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου. Μέσα από την εκπαίδευση, η ιδεολογία των νέων θα πρέπει να εφοδιάζεται και να υποστηρίζεται με έμφαση στις αρχές της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να προκαλέσουμε τους νέους να επεκτείνουν το αίσθημα της αλληλεγγύης τους σε όσους θεωρούνται ότι είναι στο περιθώριο της κοινωνίας - που είναι περισσότερο πιθανό να γίνουν στόχοι του πολιτικού εξτρεμισμού. Ένας βασικός στόχος των εκπαιδευτικών συστημάτων μας θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση και η παρότρυνση των νέων να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις με πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής με άλλους.


II. Τα Εκπαιδευτικά μας συστήματα θα πρέπει να προετοιμάζουν τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική κοινωνία

Ο πολιτικός εξτρεμισμός και ο ρατσισμός τρέφονται από την άγνοια και το φόβο. Με την κατάρριψη των εμποδίων αυτών, η εκπαίδευση μπορεί να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την απειλή. Οι νέοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον που αντανακλά, όσο το δυνατόν περισσότερο, το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν και θα εργαστούν. Θα πρέπει να τύχουν σεβασμού για την ταυτότητα και την προσωπικότητά τους, ενώ θα ενθαρρύνονται να εξετάσουν και άλλες ταυτότητες και πολιτισμούς μέσω ενός διαλόγου βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό.


III. Η εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας στη συμμετοχή

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των μειονεκτημάτων. Μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να σπάσουν τα δεσμά της φτώχειας και της στέρησης στην οικογένεια και στην κοινότητα. Υπάρχει ο κίνδυνος, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, να μειωθούν οι κυβερνητικές δαπάνες στον τομέα της εκπαίδευσης με κίνδυνο να χαθεί ένα μεγάλο μέρος της προόδου που σημειώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα πρέπει να προετοιμάσουν τους νέους για να συμμετάσχουν στην κοινωνία, αυτό δε περιλαμβάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και την πολιτική ζωή. Καθώς αυξάνεται τα αίσθημα της αποδυνάμωσης και της αποξένωσης, οι εκπαιδευτικές μας αρχές πρέπει να είναι ανοικτές στη διερεύνηση νέων τρόπων προσέγγισης της πολιτικής εκπαίδευσης των νέων μας.

IV. Η εκπαίδευση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα

Ως αποτέλεσμα της ευκολίας των ταξιδιών και των νέων τεχνολογιών, οι ορίζοντες των νέων μας είναι πολύ μεγαλύτεροι από ποτέ. Τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο ανοίγουν νέους χώρους που είναι δύσκολο να ελεγχθούν, χώρους όπου οι νέοι μπορούν πέσουν θύματα χειραγώγησης και εκμετάλλευσης. Είναι τόσο επικίνδυνο όσο και ανεύθυνο να αγνοήσουμε την αποξένωση των νέων από τις πολιτικές δομές και διαδικασίες. Για τους πολιτικούς ηγέτες μας, ο Πάπας Βενέδικτος λέει: «Ας δώσουν στους νέους μια διαφανή εικόνα της πολιτικής ως πραγματική υπηρεσία για το καλό όλων."


Ως Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “Δικαιοσύνη και Ειρήνη ”:

• Καλούμε τους πολιτικούς μας ηγέτες να λάβουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των νέων στο πολιτικό σύστημα, προστατεύοντας τη σημερινή και τη μελλοντική ευημερία τους ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη.

• Καλούμε τους υπουργούς Παιδείας μας να διασφαλίσουν ότι, ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους νέους θα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό θα απαιτήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού μειονεκτήματος των ιδιαίτερα περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας, όπως οι μετανάστες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Τονίζουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ακαδημαϊκό επίτευγμα - χρειάζεται να προετοιμάσει τους νέους να συμμετάσχουν σε μια όλο και πιο πολυπολιτισμική κοινωνία και να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις μέσω της προσωπικής πολιτιστικής τους ανάπτυξης. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα αναγνώριση στην επαγγελματική κατάρτιση και μόρφωση με στόχο την ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων.

• Καλούμε τους νέους μας να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους για το μέλλον συμμετέχοντας ενεργά στην κοινωνία, ενημερωνόμενοι για το πολιτικό σύστημα και εργαζόμενοι για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με

Παπαναστασίου 11, 15452 Π. Ψυχικό τηλ/φαξ 210-6711410

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Δικαιοσύνης και Ειρήνης (Δικαιοσύνη και Ειρήνη στην Ευρώπη ή CEJPC) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που σήμερα συγκεντρώνει 30 εθνικές επιτροπές Δικαιοσύνης και Ειρήνης. Κάθε μία είναι ιδρυμένη ή αναγνωρισμένη από τη Σύνοδο των Καθολικών Επισκόπων της ». Η γραμματεία του CEJPC τη στιγμή αυτή εδρεύει στο Παρίσι (Γαλλία).


Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian