- Συνοδική Επιτροπή "Δικαιοσύνη και Ειρήνη" : Οικουμενική Διακήρυξη για το νερό

dikaio

Οικουμενική Διακήρυξη  

για το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και κοινό αγαθό

 

Οικουμενικό Συμβούλιο Χριστιανικών Εκκλησιών Βραζιλίας (CONIC)                      

 Σύνοδος Ιεραρχίας Βραζιλίας (CNBB)

Σύνοδος Ιεραρχίας Ελβετίας (CES)

Ομοσπονδία Ελβετικών Προτεσταντικών Εκκλησιών (FSPC)

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (ΙΣΚΙΕ)


Εμείς, οι Προτεσταντικές και Ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες της Βραζιλίας, Ελβετίας και Ελλάδας– εκπροσωπούμενες από τους πνευματικούς αρχηγούς μας, εμπνευσμένες από τις τοπικές πρωτοβουλίες των κατά τόπους ενοριών μας, ενισχυμένες από τις διακηρύξεις των Εκκλησιών όλου του κόσμου σχετικά με τη διεθνή δεκαετίας δράσης (2005-2015) των Ηνωμένων Εθνών «Νερό για τη Ζωή».

 

1. Αναγνωρίζουμε

 

• Ότι το νερό είναι βασική προϋπόθεση για κάθε μορφή ζωής και χωρίς το νερό δεν υπάρχει ζωή. Η πρόσβαση ή μη στο νερό καθορίζει τη ζωή ή το θάνατο. Το νερό είναι δώρο του Θεού, που το προσφέρει σε όλους, ώστε να το χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα για την πληρότητα της ζωής. Κατά συνέπεια το νερό είναι κοινό αγαθό, το οποίο δεν ιδιωτικοποιείται.

• Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το «δικαίωμα σε επαρκή τρόφιμα» περιλαμβάνεται στη Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948 (άρθρο 25) και στη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα του 1966 (άρθρο 11). Κατά την έμπρακτη υλοποίηση των παραπάνω, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα και οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, σε πολλές χώρες οι γυναίκες και τα παιδιά, (ιδιαίτερα τα κορίτσια) έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν το νερό με τις συνέπειες βέβαια για την υγεία των γυναικών από τα βαριά φορτία, ενώ, όσον αφορά τα νέα κορίτσια, αυτά στερούνται τη δυνατότητα φοίτησης στο σχολείο.

• Το νερό έχει σημασία πνευματική. Το νερό δεν είναι μόνο οικονομικό αγαθό. Έχει κοινωνική, πολιτιστική, ιατρική, θρησκευτική και μυστικιστική αξία. Μέσα στη Γένεση αναφέρεται ότι: «το Πνεύμα του Θεού έπνεε πάνω στα νερά» ( Γεν 1.2). Μέσω του Μωυσή ο Θεός εξασφάλισε στο λαό του όταν διέσχιζε την έρημο νερό. Για εμάς τους Χριστιανούς η συμβολική δύναμη του νερού βρίσκεται στο βάπτισμα. «Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί» (Μκ.16.16). Για πολλούς λαούς και πολιτισμούς το νερό έχει ιερή σημασία και μεγάλη αξία για τις κοινότητες, τις τελετουργίες, και τις παραδόσεις τους.

• Το νερό ολοένα και λιγοστεύει για πολλούς ανθρώπους. Η υψηλή κατά κεφαλή κατανάλωση του νερού, η αύξηση του πληθυσμού, η κακή διαχείριση, η σπατάλη, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η καταστροφή των δασών, εδαφών και υδάτινων αποθεμάτων, απαιτούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο νερό και να καθοριστούν προτεραιότητες για τον τρόπο που καταναλώνεται.

 

2. Απαιτούμε

 

• Το ανθρώπινο δικαίωμα για το νερό να αναγνωριστεί σε τοπικό και διεθνές επίπεδο όπως το δικαίωμα στα επαρκή τρόφιμα. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να είναι σεβαστό από όλους τους τομείς της κοινωνίας και ιδιαίτερα από τα κράτη, τα οποία έχουν ιδιαίτερη ευθύνη σε αυτόν τον τομέα. Η «Γενική Παρατήρηση» Νο 15 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα και οι «εθελοντικές οδηγίες για τη στήριξη τη σταδιακής υλοποίησης του δικαιώματος για επαρκή τρόφιμα στο πλαίσιο της παγκόσμιας ασφάλειας τροφίμων» (ιδιαίτερα η οδηγία 8c) που υιοθετήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα στη FAO το Νοέμβριο του 2004, πρέπει να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση.

 

• Το νερό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινό αγαθό. Το Κράτος πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εγγυάται την πρόσβαση στο πόσιμο νερό σε όλο τον πληθυσμό. Αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει τον καθορισμό προσιτής τιμής για το νερό, τη διάθεση των απαραίτητων τεχνικών και οικονομικών μέσων καθώς και την εμπλοκή των τοπικών συμβουλίων και κοινοτήτων στις αποφάσεις που τους αφορούν σχετικά με τη χρήση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Η αντιμετώπιση του νερού ως κοινού αγαθού συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών να ρυθμίζουν τη χρήση των υδάτινων πόρων με ειρηνικά μέσα και με τρόπο ώστε το δικαίωμα να είναι σεβαστό και για τους πληθυσμούς των γειτονικών κρατών.

 

• Όσον αφορά στην κατανάλωση του νερού, θα πρέπει να καθοριστούν νομικές προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση της δίψας ανθρώπων και ζώων και η διασφάλιση της παροχής νερού για τις παραγωγές τροφίμων. Αυτό προϋποθέτει μία πραγματική οικολογική πολιτική πρόληψης, στο πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ τοπικών αρχών, χωρών και λαών.

• Το δικαίωμα στο νερό θα πρέπει να ρυθμιστεί οπωσδήποτε μέσω διεθνούς συνθήκης για το νερό η οποία πρέπει να υιοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

 

3. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση

 

• Να πείσουμε τις εκκλησίες, ενορίες, θεσμούς, οικουμενικές συγκεντρώσεις και εταίρους να στηρίξουν αυτή τη διακήρυξη και να προσευχηθούν για τους στόχους της΄.

• Μαζί με τις οργανώσεις και ΜΚΟ της Βραζιλίας, Ελβετίας και Ελλάδας, οι οποίες ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα θέματα, να ευαισθητοποιήσουμε και εμείς και να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, τις πολιτικές δυνάμεις και τους πληθυσμούς των χωρών μας για τη στήριξη των θεμάτων που θίγονται σε αυτή τη διακήρυξη και να αντισταθούμε στην τάση της ιδιωτικοποίησης

• Να πιέσουμε της κυβερνήσεις των χωρών μας να εγγυηθούν μέσω κατάλληλων νόμων το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, να κατοχυρώσουν το νερό ως κοινό αγαθό και να εργαστούν για τη σύνταξη μιας διεθνούς συνθήκης για το νερό, η οποία θα υιοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

 

• Η 22α Μαρτίου είναι η παγκόσμια μέρα για το νερό.

 

Η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδας έχει συνυπογράψει το ανωτέρω κείμενο με πρωτοβουλία της Συνοδικής Επιτροπής Δικαιοσύνη και Ειρήνη

Ι.Συνοδος Καθολικης Ιεραρχιας Ελλαδος

Ανακοινωθέντα

Τηλεδιάσκεψη Αρχιερέων ρωμαϊκού τύπου τ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ     ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

20-05-2020

Read more

Ανακοινωθέντα

Οδηγίες της Ιεράς Συνόδου για την τέλεση…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αριθ. Πρωτ. 5291/20   Αθήνα, 14 Μαΐου 2020     Προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας του ρωμαϊκού τυπικού     Αγαπητοί μας αδελφοί και αδελφές, Χριστός Ανέστη!   Με τη βοήθεια του Θεού, τις ικεσίες της Παναγίας...

14-05-2020

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Παγκόσμια Ημέρα των Κλήσεων: Οι λέξεις τ…

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 57Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ    Οι λέξεις της κλήσης μας

04-05-2020

Read more

Επιστολές

Επιστολή της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής…

    Με ημερομηνία 27 Απριλίου 2020 η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος έστειλε στην κυρία Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, την παρακάτω επιστολή:  

29-04-2020

Read more

Επιστολές

Επιστολή της Γραμματείας της Ι.Σ.Κ.Ι.Ε. …

  Επιστολή της Γραμματείας της Ι. Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος προς το πρακτορείο Θρησκευτικών ειδήσεων Δόγμα, σχετικά με τον ημερολογιακό συνεορτασμό του Πάσχα.

31-03-2020

Read more

Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

Σήμερα 27 Μαρτίου στις 7μμ. ώρα Ελλάδος…

Ο Σταυρωμένος που σταμάτησε την πανούκλα το έτος 1522 είναι στο Βατικανό Σήμερα 27 Μαρτίου στις  7μμ. ώρα Ελλάδος, ο Πάπας θα καθοδηγήσει την παγκόσμια προσευχή στην πλατεία του Αγ. Πέτρου.

27-03-2020

Read more

Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

Ο Πάπας Φραγκίσκος καλεί όλους μας σε κ…

  Ολοκληρώνοντας την προσευχή «Άγγελος του Κυρίου», χθες Κυριακή 22/3, ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε όλους τους Ηγέτες των Εκκλησιών, των χριστιανικών Κοινοτήτων και τους χριστιανούς των διαφόρων Ομολογιών, να ενώσουν τη...

23-03-2020

Read more

Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

Δεν υπάρχει καμία απόφαση ή καν σκέψη απ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δυστυχώς και πάλι μερικά ΜΜΕ της Χώρας μας παρερμηνεύουν σκέψεις, οδηγίες ή και αποφάσεις της Αγίας Έδρας, σχετικά με την τακτική που οφείλει να ακολουθήσει η...

21-03-2020

Read more

Επιστολές

Επιστολή στην Εκκλησία. Μέτρα προφύλαξης…

 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Αρ.Πρωτ. 5273/20  Προς τους ιερείς, διακόνους, μοναχούς και μοναχές και όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

11-03-2020

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Εγκύκλιος Επιστολή της Ιεραρχίας μας για…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αρ. πρωτ. 5267/2020    Προς τους ιερείς, διακόνους, μοναχούς και μοναχές και όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα   Εγκύκλιος Επιστολή

10-03-2020

Read more

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν για την ολοκλήρωση των εργασ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

21-12-2019

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Η πρώτη ημέρα της Συνόδου της Ιεραρχίας

Χθες το πρωί, ημέρα Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, μετά το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον μοναστηριακό και ενοριακό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου των Πατέρων Καπουκίνων, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής άρχισαν οι εργασίες...

18-12-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Τακτική Φθινοπωρινή Σύνοδος της Ιεραρχία…

Από τη Τρίτη το πρωί έως και την Παρασκευή βράδυ, 17- Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν στην  Αθήνα στην Ιερά Μονή των Σεβαστών Καπουκίνων Πατέρων στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οι εργασίες...

16-12-2019

Read more

Επιστολές

ΙΣΚΙΕ: Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της…

  Η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος έστειλε στην Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας της Αλβανίας την παρακάτω επιστολή:   ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αθήνα, 29/11/2019   Προς τον Σεβασμιότατο π. George Anthony Αρχιεπίσκοπο των...

02-12-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Έρανος Αγάπης για τους σεισμοπαθείς της …

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αρ. Πρωτ.                                                                 Αθήνα 28/11/2019     ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ  ΤHΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ   Η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας  της Ελλάδος, συμμετέχει στο πένθος, τη θλίψη και τον πόνο των αδελφών Αλβανών...

28-11-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν για την ολοκλήρωση των εργασ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

15-11-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν της Γραμματείας Ι.Σ.Κ.Ι.Ε. γ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ   Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Έκτακτη Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος. Οι εργασίες έγιναν στην έδρα της Εξαρχίας των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών, στον...

10-10-2019

Read more
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian