Συνοδική Επιτροπή Δικαιοσύνη & Ειρήνη: Νέος Ευαγγελισμός

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη”
 

 

Ο Νέος Ευαγγελισμός για τη μετάδοση της Χριστιανικής Πίστης
 


Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ ' έχει συγκαλέσει την 13η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Επισκόπων που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 28 Οκτωβρίου 2012 με θέμα: «Ο Νέος Ευαγγελισμός για τη μετάδοση της χριστιανικής πίστης». Στη Σύνοδο αυτή θα πρέπει να είναι να εξεταστεί η μέχρι τώρα πορεία και να επαναληφθεί με νέα ώθηση το επείγον έργο του ευαγγελισμού του σημερινού κόσμου.

Με αυτή τη σύντομη δήλωση η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Δικαιοσύνης και Ειρήνης, οι οποίες εκπροσωπούν τις επιτροπές από 30 διαφορετικές χώρες, θα ήθελε να εκφράσει κάποιες σκέψεις σχετικά με το θέμα του Νέου Ευαγγελισμού και το ρόλο της δικαιοσύνης και ειρήνης.

Τα χαρακτηριστικά και το αντικείμενο της εργασίας της επικείμενης Συνόδου μας εισάγουν με πολλούς τρόπους στις συζητήσεις σχετικά με το νέο ευαγγελισμό. Ως εργάτες της δικαιοσύνης και της ειρήνης καλωσορίζουμε την αναγνώριση της σημασίας του να είμαστε Εκκλησία, καθώς και του ρόλου όλων των βαπτισμένων στην αποστολή της Εκκλησίας. Είναι σημαντικό για την Εκκλησία να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε ηθικά θέματα της κοινωνίας και να συνεχίσει να επιβεβαιώνει τη σημασία των αξιών του Ευαγγελίου και της Καθολικής Κοινωνικής Διδασκαλίας στη σύγχρονη δημόσια συζήτηση. Αν πραγματικά πιστεύουμε, τότε πρέπει να ζούμε την πίστη μας και να τη δείχνουμε με δράση.

Η Καθολική Κοινωνική Διδασκαλία είναι ένα κρίσιμος τομέας για την προσέγγιση του Νέου Ευαγγελισμού. Οι επιτροπές για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, ως θεσμικά όργανα της Εκκλησίας με στόχο την προαγωγή της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο υπό το φως του Ευαγγελίου και της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, είναι και πρέπει να θεωρούνται ως μέσα διάδοσης του Ευαγγελίου, όπως ο Πάπας Βενέδικτος XVI μας δίδαξε (Caritas in Veritate, 15).

Η ζωή και τα λόγια του Ιησού και η διδασκαλία της Εκκλησίας του μας καλούν να υπηρετήσουμε όσους έχουν ανάγκη και να εργαστούμε ενεργά για την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη. Γνωρίζουμε ότι η πίστη μας δοκιμάζεται από την ποιότητα της δικαιοσύνης ανάμεσα μας, ότι μπορούμε να μοιραστούμε τη ζωή καλύτερα ανάλογα με το πώς οι φτωχοί και οι ευπαθείς αντιμετωπίζονται. Η Χριστιανική μαρτυρία πρέπει να είναι προσωπική και δημόσια, πρέπει να συμπεριλάβει σκέψη και δράση. ΄Ετσι μπορούμε να διακηρύξουμε και να μεταδώσουμε την πίστη μας.

Ο Πάπας Παύλος VI μας δίδαξε: «Για την Εκκλησία, το πρώτο μέσο του ευαγγελισμού είναι η μαρτυρία μιας αυθεντικής Χριστιανικής ζωής, αφοσιωμένη στο Θεό με ένα δέσιμο το οποίο τίποτα δεν θα έπρεπε να το καταστρέψει, και ταυτόχρονα αφοσιωμένη στο συνάνθρωπο με απεριόριστο ζήλο. Όπως είπαμε πρόσφατα σε μια ομάδα λαϊκών, "Ο σύγχρονος άνθρωπος ακολουθεί περισσότερο πρόθυμα τα παραδείγματα παρά τη διδασκαλία, και αν ακούει τη διδασκαλία, το κάνει επειδή αυτή συνοδεύεται από παραδείγματα." (Evangelii Nuntiandi, 41)

Η επικείμενη Σύνοδος μας καλεί να ανοίξουμε διάλογο με όλους εκείνους που ψάχνουν για το Θεό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων από άλλες θρησκείες, και με εκείνους προς τους οποίους η θρησκεία έχει γίνει κάτι ξένο. Στην καθημερινή μας εργασία, πολλοί εργαζόμενοι για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη επικοινωνούμε με ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών στη βάση κοινών αξιών, όπως η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη. Πολλοί τομείς που χρειάζονται το νέο ευαγγελισμό (Lineamenta, κεφάλαιο 1, § 6) είναι περιοχές όπου οι επιτροπές για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη είναι ήδη ενεργές, ιδίως στον κοινωνικό τομέα, την οικονομία, την αστική και την πολιτική ζωή.

Με την παρουσία μας στη σύγχρονη κοινωνία μεταδίδουμε το δώρο της χριστιανικής ελπίδας. Αυτό το «δώρο της ελπίδας» μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις ζωές των ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, δυναμώνοντας τους μέσα από την επιβεβαίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή εποχή της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτων οικογενειών στις Ευρωπαϊκές μας κοινωνίες βρίσκονται βαθιά κάτω από το όριο της φτώχειας και συχνά διαλύονται. Παράλληλα, ένας αυξανόμενος αριθμός μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο οι οποίοι έρχονται από το Νότο που μαστίζεται από τη σύγκρουση και τη φτώχεια, αισθάνονται θύματα και ότι είναι απομονωμένοι. Το μήνυμα της ελπίδας και η αξία της ποιμαντικής υποστήριξη που η Εκκλησία μπορεί εδώ να προσφέρει, δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν.

Η Εκκλησία έχει ως αποστολή το να δώσει μαρτυρία ενώπιον του κόσμου της ανάγκης για αγάπη και δικαιοσύνη, μια μαρτυρία που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στους Εκκλησιαστικούς φορείς και στις ζωές των Χριστιανών. Το αν η Εκκλησία θα ευαγγελίζεται τον κόσμο εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συμπεριφορά της και από τη ζωή της. Εάν θέλουμε ο νέος Ευαγγελισμός να είναι αποτελεσματικός, η Εκκλησία θα πρέπει να εξετάσει τα δικά της πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της. Αυτό θα είναι κρίσιμης σημασίας για την καθιέρωση της αξιοπιστίας της Εκκλησίας στην ενασχόληση της με τον Ευαγγελισμό. Γιατί οι Καθολικοί έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία; Γιατί η χριστιανική παρουσία και το έργο των θεσμικών οργάνων της Εκκλησίας δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά και, κατά καιρούς, ακόμη και αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιφυλακτικότητα; Υπάρχει μια προφανής ανάγκη για εσωτερική συζήτηση μέσα στην Εκκλησία, εντοπίζοντας τις πτυχές εκείνες που είχαν και εξακολουθούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της να αντέξει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις εξελίξεις στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την τεχνολογία.

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε μια σημαντική δήλωση από έναν προηγούμενο έγγραφο Συνόδου. Το 1971 η Σύνοδος των Επισκόπων συνέθεσε το "Η Δικαιοσύνη στον Κόσμο", ένα έγγραφο το οποίο χαράζει τις ημερήσιες διατάξεις της δικαιοσύνης και της ειρήνης επί δεκαετίες. Στη διδασκαλία σχετικά με τη δράση για τη δικαιοσύνη, οι Συνοδικοί Πατέρες κάνουν την ακόλουθη δήλωση: "Η δράση για λογαριασμό της δικαιοσύνης και της συμμετοχής στο μετασχηματισμό του κόσμου γίνεται πλήρως κατανοητή σε εμάς ως μια συστατική διάσταση του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ή, με άλλα λόγια, ως μια διάσταση της αποστολής της Εκκλησίας για την λύτρωση του ανθρωπίνου γένους και την απελευθέρωσή του από κάθε καταπιεστική κατάσταση" (Η Δικαιοσύνη στον κόσμο, 6)

 

Παρίσι (Γαλλία), 22 Ιουνίου 2012


Η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Δικαιοσύνης και Ειρήνης (Δικαιοσύνη και Ειρήνη στην Ευρώπη) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που συγκεντρώνει επιτροπές για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη από 30 χώρες. Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές έχει ιδρυθεί ή αναγνωρίζεται από τη Σύνοδο των Καθολικών επισκόπων της. Η γραμματεία της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης στην Ευρώπη λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο Παρίσι (Γαλλία).

Ι.Συνοδος Καθολικης Ιεραρχιας Ελλαδος

Ανακοινωθέντα

Τηλεδιάσκεψη Αρχιερέων ρωμαϊκού τύπου τ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ     ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

20-05-2020

Read more

Ανακοινωθέντα

Οδηγίες της Ιεράς Συνόδου για την τέλεση…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αριθ. Πρωτ. 5291/20   Αθήνα, 14 Μαΐου 2020     Προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας του ρωμαϊκού τυπικού     Αγαπητοί μας αδελφοί και αδελφές, Χριστός Ανέστη!   Με τη βοήθεια του Θεού, τις ικεσίες της Παναγίας...

14-05-2020

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Παγκόσμια Ημέρα των Κλήσεων: Οι λέξεις τ…

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 57Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ    Οι λέξεις της κλήσης μας

04-05-2020

Read more

Επιστολές

Επιστολή της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής…

    Με ημερομηνία 27 Απριλίου 2020 η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος έστειλε στην κυρία Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, την παρακάτω επιστολή:  

29-04-2020

Read more

Επιστολές

Επιστολή της Γραμματείας της Ι.Σ.Κ.Ι.Ε. …

  Επιστολή της Γραμματείας της Ι. Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος προς το πρακτορείο Θρησκευτικών ειδήσεων Δόγμα, σχετικά με τον ημερολογιακό συνεορτασμό του Πάσχα.

31-03-2020

Read more

Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

Σήμερα 27 Μαρτίου στις 7μμ. ώρα Ελλάδος…

Ο Σταυρωμένος που σταμάτησε την πανούκλα το έτος 1522 είναι στο Βατικανό Σήμερα 27 Μαρτίου στις  7μμ. ώρα Ελλάδος, ο Πάπας θα καθοδηγήσει την παγκόσμια προσευχή στην πλατεία του Αγ. Πέτρου.

27-03-2020

Read more

Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

Ο Πάπας Φραγκίσκος καλεί όλους μας σε κ…

  Ολοκληρώνοντας την προσευχή «Άγγελος του Κυρίου», χθες Κυριακή 22/3, ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε όλους τους Ηγέτες των Εκκλησιών, των χριστιανικών Κοινοτήτων και τους χριστιανούς των διαφόρων Ομολογιών, να ενώσουν τη...

23-03-2020

Read more

Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

Δεν υπάρχει καμία απόφαση ή καν σκέψη απ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δυστυχώς και πάλι μερικά ΜΜΕ της Χώρας μας παρερμηνεύουν σκέψεις, οδηγίες ή και αποφάσεις της Αγίας Έδρας, σχετικά με την τακτική που οφείλει να ακολουθήσει η...

21-03-2020

Read more

Επιστολές

Επιστολή στην Εκκλησία. Μέτρα προφύλαξης…

 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Αρ.Πρωτ. 5273/20  Προς τους ιερείς, διακόνους, μοναχούς και μοναχές και όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

11-03-2020

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Εγκύκλιος Επιστολή της Ιεραρχίας μας για…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αρ. πρωτ. 5267/2020    Προς τους ιερείς, διακόνους, μοναχούς και μοναχές και όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα   Εγκύκλιος Επιστολή

10-03-2020

Read more

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν για την ολοκλήρωση των εργασ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

21-12-2019

Read more

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Η πρώτη ημέρα της Συνόδου της Ιεραρχίας

Χθες το πρωί, ημέρα Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, μετά το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον μοναστηριακό και ενοριακό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου των Πατέρων Καπουκίνων, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής άρχισαν οι εργασίες...

18-12-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Τακτική Φθινοπωρινή Σύνοδος της Ιεραρχία…

Από τη Τρίτη το πρωί έως και την Παρασκευή βράδυ, 17- Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν στην  Αθήνα στην Ιερά Μονή των Σεβαστών Καπουκίνων Πατέρων στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οι εργασίες...

16-12-2019

Read more

Επιστολές

ΙΣΚΙΕ: Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της…

  Η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος έστειλε στην Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας της Αλβανίας την παρακάτω επιστολή:   ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αθήνα, 29/11/2019   Προς τον Σεβασμιότατο π. George Anthony Αρχιεπίσκοπο των...

02-12-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Έρανος Αγάπης για τους σεισμοπαθείς της …

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αρ. Πρωτ.                                                                 Αθήνα 28/11/2019     ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ  ΤHΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ   Η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας  της Ελλάδος, συμμετέχει στο πένθος, τη θλίψη και τον πόνο των αδελφών Αλβανών...

28-11-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν για την ολοκλήρωση των εργασ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

15-11-2019

Read more

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν της Γραμματείας Ι.Σ.Κ.Ι.Ε. γ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ   Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Έκτακτη Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος. Οι εργασίες έγιναν στην έδρα της Εξαρχίας των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών, στον...

10-10-2019

Read more
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian