Δικαιοσύνη και Ειρήνη

  • Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Το κοινό καλό στις κοινές μας θάλασσες»

    Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Το κοινό καλό στις κοινές μας θάλασσες», διοργανώθηκε από τον οργανισμό για την Ολοκληρωμένη Ανθρωπινή Ανάπτυξη, την Επιτροπή Δικαιοσύνη και Ειρήνη Ευρώπης, την Επιτροπή Δικαιοσύνης Δανίας, το Αποστολάτο Μάρις και το Παγκόσμιο Καθολικό Κίνημα για το Κλίμα.

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian