Έγγραφο από την Επιτροπή των Συνόδων Καθολικών Ιεραρχιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως «Διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας»

COMECE:

Έγγραφο από την Επιτροπή των Συνόδων Καθολικών Ιεραρχιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως «Διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας». Για μια οικονομία που υπηρετεί την ολοκληρωμένη ανθρώπινη ανάπτυξη

(Βρυξέλλες) Ο κόσμος της εργασίας έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να αλλάζει ως αποτέλεσμα των τρεχόντων ψηφιακών και οικολογικών μεταβολών. Επομένως, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ένα «σαφές ευρωπαϊκό όραμα» για να διασφαλίσει ότι κανένας πολίτης δεν αποκλείεται ή δεν βλάπτεται από τέτοιες μεταβολές. Αυτός είναι ο σκοπός του εγγράφου «Διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας» που εκπόνησε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Επιτροπής των Συνόδων Καθολικών Ιεραρχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE). Το κείμενο κοιτά προς το 2019, έτος των ευρωπαϊκών εκλογών και την εκατονταετηρίδα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ).

Το έγγραφο θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες σήμερα (27/11/18)  -σε μια διεθνή διάσκεψη που οργανώνουν η COMECE στην ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή)- από τον πρόεδρο της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων COMECE σεβασμιότατο Antoine Hérouard. Το κείμενο κινείται γύρω από την εργασία, ως πηγή εισοδήματος και ως «αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ταυτότητας»: η εργασία «καθορίζει το ρόλο μας ως ανθρώπων στην κοινωνία», προάγει την προσωπική ανάπτυξη και «παρέχει τις προϋποθέσεις για μια σταθερή και γόνιμη ζωή των σημερινών και των μελλοντικών γενεών». Σήμερα υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι «κίνδυνοι»: η πόλωση και αναβάθμιση της απασχόλησης, δεδομένου ότι «η ψηφιοποίηση έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες εργασίας για άτομα με υψηλή ειδίκευση, ενώ θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις καθημερινής εργασίας της μεσαίας τάξης», η ευελιξία που απειλεί το δικαίωμα στην εργασία και τα θολά όρια μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να «διαμορφώσουμε τις τρέχουσες τάσεις προς έναν αξιοπρεπή, βιώσιμο και συμμετοχικό κόσμο εργασίας για όλους» - ένα όραμα που βασίζεται σε μια οικονομία που υπηρετεί την ολοκληρωμένη ανθρώπινη ανάπτυξη.

Απόδοση στα ελληνικά cen.gr

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian