Κλιματική Αλλαγή

Ολοκληρώθηκε η 24η Σύνοδος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική

Αλλαγή (COP24) στο Κατοβίτσε (της Πολωνίας), 2-15 Δεκεμβρίου 2018

Οι εκπρόσωποι της Διεθνούς Κοινότητας συγκεντρώθηκαν στο Κατοβίτσε της Πολωνίας για την COP 24 και προσπάθησαν να βρουν τη βούληση να βάλουν στην άκρη τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά και πολιτικά τους συμφέροντα και να εργαστούν για το κοινό καλό. Μετά από μια μακρά και πολύπλοκη συζήτηση, κατάφεραν να συναινέσουν σχετικά με τους κανόνες για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε το 2015.

Στην 24η Σύνοδο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP24), μετείχε και αντιπροσωπία της Αγίας Έδρας με επικεφαλή τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. Όπως σημειώνει σε μήνυμά της για την ολοκλήρωση της COP 24 «το εγχειρίδιο κανόνων [κανόνες για την εφαρμογή της Συνθήκης του Παρισιού] δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τον επείγοντα χαρακτήρα που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία “αντιπροσωπεύει μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στην εποχή μας”(Δοξασμένος Να'Σαι, 25)».

Η αντιπροσωπεία της Αγίας Έδρας, στο ίδιο μήνυμα, εξηγεί ότι η προώθηση της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου προσώπου, η ανακούφιση από τη φτώχεια με την προώθηση της ολοκληρωμένης ανθρώπινης ανάπτυξης και η ελάφρυνση του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής μέσω υπεύθυνων μέτρων ανακούφισης και προσαρμογής πάνε χέρι-χέρι.

Με βάση την έκθεση της διεθνούς επιτροπής επιστημόνων IPCC, οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπων από ορυκτά καύσιμα πρέπει να έχουν μειωθεί στο μισό έως το 2030, προκειμένου να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας. Για αυτό όπως αναφέρει το μήνυμα «ενθαρρύνουμε πολύ μεγαλύτερη φιλοδοξία στην διανομή των Εθνικά Προσδιορισμένων Συνεισφορών (ΕΠΣ) και ισχυρότερων μηχανισμών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διαχείριση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της σημερινής οικονομίας που έχει ως βάση τα ορυκτά καύσιμα, στη διαφάνεια του τρόπου με τον οποίο κάθε χώρα εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της, στην αντιμετώπιση του ζητήματος των απωλειών και των ζημιών, εξασφαλίζοντας σταθερές οικονομικές δεσμεύσεις και προωθώντας την εκπαίδευση στην αειφορία, την υπεύθυνη επίγνωση και αλλαγές στον τρόπο ζωής».

Στην Εγκύκλιό του «Δοξασμένος Να' Σαι», πάνω στην φροντίδα της κοινής μας οικίας, ο πάπας Φραγκίσκος τονίζει τη σημασία της υπεύθυνης ενίσχυσης των πολιτικών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ένα παγκόσμιο πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις: περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και στη διανομή των αγαθών (βλ., μεταξύ άλλων, αριθ. 181 και 23-26).

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian