Έκθεση του Ποντιφικού Συμβουλίου Δικαιοσύνη και Ειρήνη για την οικονομική κρίση

Tο Ποντιφικό Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Ειρήνη σε συνέντευξη τύπου στο Βατικανό στις 25 Οκτωβρίου 2011 παρουσίασε έκθεση του Συμβουλίου με τίτλο «προς μια μεταρρύθμιση του διεθνούς οικονομικού και νομισματικού συστήματος στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας Αρχής ». Η έκθεση παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καρδινάλιο Peter Kodwo Appiah Turkson και τον Γραμματέα, Επίσκοπο Mario Toso. Η έκθεση προτείνει πιθανά βήματα, βασισμένα στο διδακτικό σώμα της Εκκλησίας και την κοινωνική της διδασκαλία για την θέσπιση ενός συστήματος βασισμένου σε ένα νέο παγκόσμιο ουμανισμό ανοιχτό στην υπέρβαση. Μια ηθική αδελφοσύνης και αλληλεγγύης, που υποτάσσει την οικονομία στην πολιτική, η οποία έχει και την ευθύνη για το κοινό καλό. Από αυτήν την έκθεση παρουσιάζουμε τον πρόλογο του Καρδιναλίου Peter Turkson, Προέδρου, και του Mario Toso Γραμματέα του Συμβουλίου (σε ανεπίσημη μετάφραση), ενώ σε επόμενο φύλλο θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτήν.

Πρόλογος

"Η παγκόσμια κατάσταση απαιτεί την συντονισμένη προσπάθεια όλων, τη λεπτομερή εξέταση της κάθε πτυχής του προβλήματος, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και πνευματικής. Η Εκκλησία έχει μακρόχρονη εμπειρία στις ανθρώπινες υποθέσεις και δεν έχει καμία επιθυμία να συμμετέχει στην πολιτική δραστηριότητα του κάθε έθνους, αλλά επιδιώκει ένα στόχο: να προωθήσει το έργο του Χριστού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Και ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να δώσει μαρτυρία για την αλήθεια. Για να σώσει, όχι για να κρίνει. Για να υπηρετήσει, όχι να υπηρετηθεί ". Με αυτά τα λόγια, στην προφητική και πάντα επίκαιρη Εγκύκλιο Populorum Progressio του 1967, ο Παύλος ΣΤ΄ περιγράφει με σαφή τρόπο "την πορεία" της στενής σχέσης της Εκκλησίας με τον κόσμο. Αυτές οι τροχιές τέμνονται στην βαθιά αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην αναζήτηση του κοινού καλού, το οποίο κάνει τους ανθρώπους υπεύθυνους και ελεύθερους να ενεργούν σύμφωνα με τις υψηλότερες των φιλοδοξιών τους. 

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ο κόσμος περνά, καλεί τον καθένα, άτομα και λαούς, να εξετάσουν σε βάθος τις αρχές και τις πολιτιστικές και ηθικές αξίες στη βάση της κοινωνικής συνύπαρξης. Επιπλέον, η κρίση καλεί και εμπλέκει ιδιωτικούς φορείς και αρμόδιες δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο σε σοβαρό προβληματισμό σχετικά τόσο με τις αιτίες όσο και τις λύσεις πολιτικής, οικονομικής και τεχνικής φύσης. Σε αυτή την προοπτική, όπως διδάσκει ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄, η κρίση "μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε το ταξίδι μας, να θέσουμε νέους κανόνες, να ανακαλύψουμε νέες μορφές δέσμευσης, να αξιοποιήσουμε τις θετικές εμπειρίες και να απορρίψουμε τα αρνητικά στοιχεία.

Η κρίση γίνεται έτσι μια ευκαιρία για να διαμορφώσουμε ένα νέο όραμα για το μέλλον. Σε αυτό το πνεύμα, με αυτοπεποίθηση και όχι παραίτηση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του σήμερα". Οι ηγέτες της G20 είπαν στη δήλωση που εγκρίθηκε στο Πίτσμπουργκ το 2009: “Η οικονομική κρίση καταδεικνύει τη σημασία της δημιουργίας μια νέας εποχής βιώσιμης  παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας που θα στηρίζεται στην ευθύνη".

Το Ποντιφικό Συμβούλιο για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη ανταποκρίνεται πλέον στην έκκληση του Αγίου Πατέρα, κάνοντας τις ανησυχίες του καθενός και δικές μας, ιδιαίτερα τις ανησυχίες εκείνων που πληρώνουν πιο ακριβά για την τρέχουσα κατάσταση. Με τον δέοντα σεβασμό των αρμόδιων πολιτικών και πολιτικών αρχών, το Συμβούλιο προσφέρει το παρόν και μοιράζεται τον προβληματισμό του: Προς τη μεταρρύθμιση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού και νομισματικού συστήμάτος. Από τον προβληματισμό αυτόν πρέπει να επωφεληθούν οι ηγέτες του κόσμου και όλων των ανθρώπων καλής θέλησης. Είναι μια άσκηση ευθύνης όχι μόνο προς την τωρινή αλλά πάνω απ 'όλα προς τις μελλοντικές γενιές, έτσι ώστε να ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον.

Δημοσιευθηκέ στην "ΚΑΘΟΛΙΚΗ"

τ. 68/ 21-11-2011 

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian