Κάριτας Ευρώπης: Για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ελάχιστου εισοδήματος με σκοπό τον τερματισμό της φτώχειας

 
Για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ελάχιστου εισοδήματος
με σκοπό τον τερματισμό της φτώχειας
 
Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας, 17 Οκτωβρίου
 
Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας, η Κάριτας Ευρώπης κάνει έκκληση για μία νομικά δεσμευτική οδηγία – πλαίσιο της Ε.Ε. για τα κατάλληλα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος  σε όλα τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. ως ένα βασικό στοιχείο για τον τερματισμό της φτώχειας στην Ευρώπη.
 
Χαιρετίζουμε την πρόσφατη υιοθέτηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Ενίσχυση της Προστασίας του Ελάχιστου Εισοδήματος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην πανδημία COVID-19 και πέρα από αυτήν, η οποία είναι απαραίτητη. Επίσης αποτελεί  ένα σημαντικό σημάδι καλής θέλησης για την εφαρμογή της αρχής του ελάχιστου εισοδήματος του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
 
Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο του COVID-19 στο εισόδημα των ανθρώπων και την ανάγκη να δράσουμε τώρα. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι τα συστήματα προστασίας του ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να πληρούν ένα σύνολο βασικών αρχών για την αποτελεσματική μείωση της φτώχειας. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η σημασιολογία και η καλή θέληση δεν αρκούν. Αντίθετα, η Ευρώπη χρειάζεται ένα νομικό μέσο.
 
«Μια νομικά δεσμευτική οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα στην Ε.Ε. θα παρέχει κοινό έδαφος στα Κράτη -  Μέλη για να επιτρέψουν την ένταξη των ανθρώπων και την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Θα παρέχει επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού με τη θέσπιση ελάχιστων κοινωνικών προτύπων σε όλα τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε.», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης, Maria Nyman.
 
Η Κάριτας Ευρώπης πιστεύει ότι τα άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή παροχή ελάχιστου εισοδήματος με καλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και υψηλή απορρόφηση, καθώς αυτό μπορεί να είναι ένα βασικό δίχτυ ασφαλείας, που καλύπτει βασικές ανάγκες και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό σε μια αξιοπρεπή ζωή.
 
Η Κάριτας Ευρώπης αναγνωρίζει πλήρως τις πρόσφατες προσπάθειες της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενίσχυσης του ελάχιστου εισοδήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρώτο βήμα προκειμένου τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση για όλους εκείνους που δεν μπορούν να βασίζονται σε άλλες επαρκείς πηγές. Επιπλέον, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα υπόλοιπα κενά στην προστασία του ελάχιστου εισοδήματος. Είναι λοιπόν πλέον καιρός για ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός μέσω της έγκρισης μιας δεσμευτικής οδηγίας - πλαισίου της Ε.Ε. για το ελάχιστο εισόδημα.
 
Για την Κάριτας Ευρώπης, τα επόμενα βήματα στη σωστή κατεύθυνση θα ήταν:
 
  • όλα τα Κράτη - Μέλη να αναγνωρίσουν την ανάγκη μιας νομικά δεσμευτικής οδηγίας – πλαισίου  για συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, ως αποφασιστικό βήμα για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 
  • οι επικείμενες Προεδρίες του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Πορτογαλία και τη Σλοβενία να επιδιώξουν το στόχο μιας τέτοιας οδηγίας - πλαισίου, και
 
  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νομικά δεσμευτική οδηγία - πλαίσιο της Ε.Ε. για συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, η οποία θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εφαρμοστεί από τα Κράτη - Μέλη.
 
Η Κάριτας Ευρώπης, μαζί με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, θα συνεχίσει να ζητά μια τέτοια οδηγία - πλαίσιο και είναι πρόθυμη και διαθέσιμη να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα για την πραγματοποίησή της.
 
 
Σημειώσεις:
 
  • Η 17η Οκτωβρίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας το 1987. Το φετινό θέμα είναι «Συνεργασία για την επίτευξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης για όλους».
  • Αναφορά Κάριτας Ευρώπης “Minimum income schemes to ensure dignity for all” (Απρίλιος 2020)
  • Κάριτας Ευρώπης OpEd “An EU minimum income framework is an urgent safety net after Covid-19” (Ιούνιος 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες:
 
Peter Verhaeghe                                                                                  Leticia Lozano
Υπεύθυνος Πολιτικής και Συνηγορίας Κάριτας Ευρώπης                   Υπεύθυνη Επικοινωνίας Κάριτας Ευρώπης
Τηλ: +32 (0)2 235 03 96                                                                             Τηλ: +32(02) 235 26 54
pverhaeghe@caritas.eu                                                                       Κιν: +32 (0)474 98 01 83
                                                                                                                  llozano@caritas.eu 
  
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian