Οι βασικές αρχές της ΕΕ απαιτούν την ισότητα στα εμβόλια

Δελτίο Τύπου της COMECE και Caritas Europa, 23/02/2021

 

Η Σύνοδος των Επισκόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE) και η Κάριτας ΕυρώπηςCaritas Europa ) προτρέπουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εγγυηθούν την πρόσβαση στο εμβόλιο για όλους, προωθώντας «τον εμβολιασμό μεγάλης κλίμακας όχι μόνο για την ασφάλεια και την προστασία της Ευρώπης, αλλά και για την παγκόσμια δημόσια υγεία ως δημόσιο αγαθό».

Με την πανδημία COVID-19 να εισέρχεται ήδη στο δεύτερο χρόνο, η Σύνοδος των Επισκόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE) και η Κάριτας Ευρώπης (Caritas Europa), υπό την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, χαιρέτισαν την άμεση δράση των κρατών μελών της ΕΕ για την κινητοποίηση οικονομικών πόρων για τη στήριξη της επιστημονικής κοινότητας στην ανάπτυξη εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19.

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να καθορίσει γρήγορα και λεπτομερώς τη στρατηγική της για τα εμβόλια και να εφαρμόσει εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού "όχι μόνο για την ασφάλεια και την προστασία της Ευρώπης, αλλά και για [...] ανθρώπους που ζουν στα φτωχότερα έθνη."

Η Σύνοδος των Επισκόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE) και η Κάριτας Ευρώπης (Caritas Europa) χαιρετίζουν την εφαρμογή του παγκόσμιου εργαλείου COVAX, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στα εμβόλια κατά της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικά ασθενέστερων περιοχών.  Η Καθολική Εκκλησία στην Ε.Ε. τονίζει επίσης τον καίριο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επείγουσα ηθική ανάγκη διάθεσης των εμβολίων και πρόσβασης για όλους, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ένταξης στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενώ υπάρχουν τώρα διάφορα εργαλεία καταπολέμησης της πανδημίας, "πρέπει να αναπτυχθούν οργανωτικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες - αναφέρει η δήλωση -  για να καλύψουν τη ζήτηση για μαζικό εμβολιασμό" και ο νέος μηχανισμός Εκκολαπτηρίου HERA θα πρέπει να βοηθήσει στον εντοπισμό και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στην παραγωγή εμβολίων και στην προσαρμογή της παραγωγής για την αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων μεταλλάξεων του ιού.

Σε αυτή την ιστορική στιγμή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καλούνται να «αντισταθμίσουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά το άγχος, τις αναδυόμενες κοινωνικές ανισότητες και την εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του παγκόσμιου πληθυσμού», καθώς και να «βοηθήσουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να προωθήσουν μαζικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση των φόβων σχετικά με τον εμβολιασμό και την παραπληροφόρηση».

 

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian