«Για να έχομε ζωή αιώνια!». Ομιλία σεβ. Σεβαστιανού κατά την Πανήγυρη της Αγίας Τριάδος

 
 
  
ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
 Ο Κύριος,ο Κύριος ο Θεός,είναι οικτίρμων και ελεήμων.
 
        Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Εξόδου  (34,4β-6.8-9)
 
        Τις ημέρες εκείνες, αφού σηκώθηκε ο Μωυσής τη νύχτα, ανέβηκε επάνω στο όρος Σινά, καθώς τον πρόσταξε ο Κύριος, και πήρε στα χέρια του τις πλάκες.
        Και όταν κατέβηκε ο Κύριος με τη νεφέλη, στάθηκε εκεί μαζί του, και κήρυξε στο όνομα του Κυρίου. Και πέρασε ο Κύριος ενώπιόν του και κήρυξε: «Ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός, είναι οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός».
        Και έσπευσε ο Μωυσής και αφού έσκυψε στη γη, προσκύνησε. και είπε: «Αν τώρα βρήκα χάρη ενώπιόν σου Κύριε, παρακαλώ να βαδίζεις μαζί μας. επειδή ο λαός αυτός είναι σκληροτράχηλος. αλλά εσύ θα αφαιρέσεις τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας και θα μας κατέχεις».
Λόγος του Κυρίου
 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Η χάρη του Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού
και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.
 
         Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους  (13,11-13)
 
        Αδελφοί μου, να είστε χαρούμενοι, να τείνετε προς την τελειότητα, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο, να έχετε το ίδιο φρόνημα, να έχετε ειρήνη και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας.      Ασπαστείτε ο ένας τον άλλο με άγιο φίλημα. Σας ασπάζονται όλοι οι άγιοι.
        Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας.
Λόγος του Κυρίου
 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
 
Ο Θεός έστειλε τον Υιό για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού.
 
        +Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο  (3,16-18)
 
        Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στο Νικόδημο: «Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ'αυτόν, αλλά να έχει την αιώνια ζωή. Επειδή ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι'αυτού. Όποιος πιστεύει σ'αυτόν δεν κρίνεται. Αλλά όποιος δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενή Υιού του Θεού».
Λόγος του Κυρίου
 
 
 
Για να έχομε ζωή αιώνια!
 
«Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού Πατέρα, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας». Με αυτά τα λόγια ο απ. Παύλος κλείνει την επιστολή του. Είναι η σπουδαιότερη ευχή που μπορεί να κάνει προς τους χριστιανούς της Κορίνθου· μια ευχή που συμπυκνώνει με λίγα λόγια μια ολόκληρη θεολογία, δηλαδή όλα όσα μπορούμε να πούμε για τον Θεό.
 
Σήμερα - πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, μετά την περίοδο του Πάσχα -, η Εκκλησία προσελκύει την προσοχή μας προς τον ίδιο τον Θεό, που τον έχομε γνωρίσει ως Θεό τριαδικό, ως Θεό που είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα. Σήμερα είναι η Κυριακή της Αγίας Τριάδος, του τριαδικού Θεού.
 
֍     ֍     ֍
Μέχρι τώρα, κατά το λειτουργικό έτος που το αρχίσαμε αρχές Δεκεμβρίου, γνωρίσαμε έναν Θεό ΠΑΤΕΡΑ, που κατέστρωσε ένα σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου, και αποκάλυπτε σιγά-σιγά αυτό το σχέδιο στους προφήτες, ώστε να περιμένει ο εκλεκτός λαός τον Σωτήρα.
 
Ξαναζήσαμε έπειτα τον ερχομό του Σωτήρα, με τη γέννησή του ΙΗΣΟΥ στη Βηθλεέμ, και αρχίσαμε να τον γνωρίζομε με τα κηρύγματά του και τις ευεργεσίες του προς τους ανθρώπους. Τον γνωρίσαμε ως Υιό του Θεού, με μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό Πατέρα, αλλά ταυτόχρονα με μια σχέση και μ’ εμάς διότι γεννήθηκε από άνθρωπο ως άνθρωπος.
 
Ώσπου τέλος τον είδαμε να εκπληρώνει σε όλα την αποστολή του, με υπακοή και πιστότητα, να παίρνει τη θέση μας, τη θέση του αμαρτωλού, και να πεθαίνει στον σταυρό σαν να ήταν ένοχος όπως εμείς, ενώ ήταν αθώος! Γι’ αυτό ο Θεός τον ανέστησε, και τον έβαλε στα δεξιά του, δηλαδή του έδωσε εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, μπορεί να προσφέρει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σ’ αυτόν και τον ακολουθεί πιστά.
 
Τέλος, την προηγούμενη Κυριακή, γνωρίσαμε και το ΠΝΕΥΜΑ, το Δώρο που δίνει ο Θεός στο όνομα του Υιού του, το Άγιο Πνεύμα που φτιάχνει μια νέα ανθρωπότητα, την Εκκλησία, και μένει μαζί της για να την καθοδηγεί και να την ενισχύει, μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού, και να ξανάρθει ο Χριστός, για να πάρει μαζί του τους δικούς του στην αιώνια ζωή του Θεού Πατέρα!
 
Γι’ αυτό σήμερα η Εκκλησία μας καλεί να ξανακοιτάξομε το έργο του Θεού, και να δούμε αυτόν τον Θεό, ως τριαδικό, ως μια κοινωνία προσώπων, που θέλουν να μας εισαγάγουν στη δική τους κοινωνία, και γι’ αυτό στη δική τους ζωή και τη δική τους ευτυχία!
 
֍     ֍     ֍
Μας είπε πράγματι ο Χριστός στο Ευαγγέλιο: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε (δηλ. παρέδωσε στον θάνατο, θυσίασε) τον  Μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια».
 
Εμείς οι άνθρωποι, κρίνομε από τον εαυτό μας, και φανταζόμαστε λανθασμένα τον Θεό, και σκεπτόμαστε ότι εφόσον είμαστε ανυπάκουοι και αμαρτωλοί, ο Θεός που είναι δίκαιος, έστειλε τον Υιό του για να μας κρίνει και επομένως να μας καταδικάσει.
 
Όχι – λέει ο Χριστός – ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να κρίνει τους ανθρώπους και να τους καταδικάσει, όπως θα άξιζαν, αλλά τον έστειλε για να τους δώσει πρώτα τη δυνατότητα: αν θέλουν να σωθούν.
 
Με ποιον τρόπο να σωθούμε; «Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός δεν κρίνεται και δεν καταδικάζεται, αλλά σώζεται».
 
Ποιος λοιπόν καταδικάζεται; Εκείνος που δεν πιστεύει και δεν δέχεται τον Χριστό ως σωτήρα του, και δεν θέλει να σωθεί από αυτόν, γι’ αυτό δεν αλλάζει ζωή, δεν μεταστρέφεται, αλλά μένει στην παλαιά του κατάσταση. «Αυτός έχει ήδη κριθεί» – λέει ο Χριστός – όχι επειδή δεν πίστεψε σε μια ιδεολογία, σε μια θεωρία, αλλά επειδή δεν πίστεψε σε ένα πρόσωπο: στον Μονογενή Υιό του Θεού, δηλ. στον Μοναδικό Σωτήρα που μας έστειλε ο Θεός, και επομένως δεν έχει πλέον καμιά άλλη δυνατότητα σωτηρίας, διότι ο μόνος Σωτήρας είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός!
 
֍     ֍     ֍
Εμείς λοιπόν, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, και δείχνομε ότι έχομε πιστέψει στον Μονογενή Υιό του Θεού, θα σωθούμε;
 
Όταν ο Μωυσής είχε ανέβη στο όρος Σινά για να λάβει από τον Θεό τις 10 Εντολές, τον ακούσαμε σήμερα να λέει στον Θεό: «Ο λαός αυτός είναι σκληροτράχηλος – δηλ. ανυπάκουος, δεν σου έχει εμπιστοσύνη και αμαρτάνει -. Αλλά εσύ Θεέ μείνε μαζί μας, για να συγχωρείς τις αμαρτίες του λαού».
 
Αν δηλαδή θέλομε να είμαστε: όχι ο παλαιός και ανυπάκουος λαός του Θεού, αλλά ο νέος λαός του Ιησού Χριστού, πρέπει να μάθομε να υπακούμε όπως ο Χριστός.
 
Όμως δεν πρέπει να νομίζομε ότι η υπακοή μας είναι κατόρθωμα δικό μας. Ο Μωυσής άκουσε μια φωνή στο όρος Σινά που έλεγε: «Ο Κύριος ο Θεός, είναι οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Μόνος του, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αρέσει στον Θεό. Γι’ αυτό ο Θεός μας σπλαχνίστηκε και μας έστειλε τον Υιό του. Χάρη στον Υιό του, που υπάκουσε στη θέση μας, εμείς μπορούμε να γίνομε νέοι άνθρωποι, επειδή δίνει το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας.
 
Και τι κάνει το Άγιο Πνεύμα; Αν πιστεύομε και υπακούμε στον Χριστό, τι είδους νέους ανθρώπους μας κάνει; Μας το λέει ο απ. Παύλος σήμερα: «Αδελφοί μου, να είστε χαρούμενοι, να τείνετε προς την τελειότητα, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο, να έχετε το ίδιο φρόνημα, να έχετε ειρήνη, και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας».
 
Εκείνο που έρχεται στην επιφάνεια, όταν ακούμε αυτή την προτροπή του Παύλου, είναι η αδελφοσύνη που επικρατεί μεταξύ μας εάν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, και επομένως η ενότητα, που δίνει μας μια εσωτερική χαρά, και η μεταξύ μας ομόνοια, δηλαδή το να έχομε το ίδιο πνεύμα, τις ίδιες απόψεις, τις ίδιες πεποιθήσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν οι πιστοί θέλομε να σωθούμε, και γι’ αυτό «τείνομε όλοι προς την τελειότητα».
 
֍     ֍     ֍
Γιατί όμως να τείνομε προς την τελειότητα; Γιατί να αγωνιζόμαστε να καλυτερεύομε; Γιατί να μην αρκούμαστε σε μια εξωτερική θρησκευτικότητα; Γιατί πρέπει να σκαλίζομε την ψυχή μας, να βρίσκομε τα ελαττώματά μας, τις αμαρτίες μας, και να αγωνιζόμαστε να τα νικήσομε, ζητώντας από το Αγ. Πνεύμα τη χάρη του;
 
Μας το είπε ο Λόγος του Θεού: όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος Σινά, κρατούσε στα χέρια του τις πλάκες, όπου ήταν γραμμένες οι εντολές του Θεού. Δεν μπορεί να ζει ο άνθρωπος όπως να ‘ναι. Πρέπει να αλλάξει, να ξαναγίνει όπως τον έπλασε ο Θεός.
 
Αλλά ο άνθρωπος, ο πεσμένος στην αμαρτία, δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί αποτελεσματικά στην αμαρτία, στον εγωισμό του, γι’ αυτό χρειαζόταν να έρθει κάποιος να τον σώσει, κάποιος που να ζήσει σαν άνθρωπος, ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ και εκτελώντας τις Εντολές του Θεού. Ποιος θα ήταν αυτός;
 
«Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον  Μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια».
Ο Πατέρας μας έστειλε τον Υιό του, ο Υιός του θυσιάστηκε για μας, το Πνεύμα και των δύο μας εξαγιάζει για τα γινόμαστε τέλειοι! Όλα τα χρωστάμε στον ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ. Γι’ αυτό τιμούμε σήμερα την Αγ. Τριάδα!       ●●●
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian