Ελληνική Καθολική Εξαρχία

Ειδήσεις από την Ελληνική Καθολική Εξαρχία

LINK: Ιστοσελίδα Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας

Πασχαλινό μήνυμα του σεβ. Εμμανουήλ, Αποστολικού Εξάρχου των Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος

 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΣΧΑ 2021

 

«Eἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως. Εἴ τις δούλος εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ. Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τό δηνάριον. Εἴ τις ἀπό τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τό δίκαιον ὄφλημα. Εἴ τις μετά τήν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω. Εἴ τις μετά τήν ἕκτην ἔφθασε, μηδέν ἀμφιβαλλέτω˙ καί γάρ οὐδέν ζημειοῦται. Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τήν ἐνάτην, προσελθέτω, μηδέν ἐνδοιάζων. Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τήν ἐνδεκάτην, μή φοβηθῆ τήν βραδύτητα˙ φιλότιμος γάρ ὤν ὁ Δεσπότης, δέχεται τόν ἔσχατον καθάπερ καί τόν πρῶτον˙ ἀναπαύει τόν τῆς ἐνδεκάτης, ὡς τόν ἐργασάμενον ἀπό τῆς πρώτης˙ καί τόν ὕστερον ἐλεεῖ καί τόν πρῶτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι καί τούτω χαρίζεται˙ καί τά ἔργα δέχεται καί τήν γνώμην ἀσπάζεται˙ καί τήν πρᾶξιν τιμᾶ καί τήν πρόθεσιν ἐπαινεῖ.». (Πασχαλινός Κατηχητικός Λόγος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου).

Περισσότερα...

ΤΕΣΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2021 …με προσευχή και προσοχή…

Ελληνική Καθολική Εξαρχία

ΤΕΣΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ  2021
με προσευχή και προσοχή
 
            Πριν από λίγες μέρες, ένας από τους πιστούς της Εξαρχίας μου είπε: «Ετοιμαζόμαστε και πάλι για να αρχίσουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά εδώ και έναν χρόνο βρισκόμαστε πάντα στη Σαρακοστή, στερούμαστε και νηστεύουμε από τόσα και τόσα, από τόσους ανθρώπους, από τόσους αγαπημένους». Αυτή η απροσδόκητη κουβέντα αληθινά με συγκλόνισε, και με έκανε να σκεφτώ τι μπορούσα και τι έπρεπε να σας πω στην αρχή αυτής της νέας Σαρακοστής, αυτής της τόσο ωραίας και δεσμευτικής λατρευτικής περιόδου, η οποία μας οδηγεί στο Πάσχα· τι θα μπορούσα να σας πω όταν βρισκόμαστε στην Σαρακοστή ήδη από ένα χρόνο και περισσότερο.
 

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του σεβ. Εμμανουήλ, Εξάρχου των Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος

+ Εμμανουήλ

Τιτουλάριος Επίσκοπος Καρκαβίας, Αποστολικός Έξαρχος-Επίσκοπος της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

 

Ας αφήσουμε να μας κατακλύσει η ωραιότητα

Περισσότερα...

«Μια Πεντηκοστή που ανανεώνει τη χριστιανική μας ταυτότητα». Ποιμαντική επιστολή του σεβ. Εμμανουήλ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 2020

Μια Πεντηκοστή που ανανεώνει τη χριστιανική μας ταυτότητα

Περισσότερα...
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian