Ελληνική Καθολική Εξαρχία

Ειδήσεις από την Ελληνική Καθολική Εξαρχία

LINK: Ιστοσελίδα Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας

Ποιμαντική Επιστολή του σεβ. Εμμανουήλ, Τεσσαρακοστή 2020 – Μια σαρακοστή ιδιαίτερη

 

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2020

Ποιμαντική Επιστολή του 
π. Εμμανουήλ Νιν
Αποστολικού Εξάρχου

       Μια σαρακοστή ιδιαίτερη

Γράφοντας τις παρούσες γραμμές σκεπτόμουν να βάλω ως τίτλο: «Μία Τεσσαρακοστή ασυνήθιστη». Πραγματικά, είναι πραγματικά έξω από γνωστά, ασυνήθιστα αυτά που ζούμε εφέτος, πέρα από την κατάσταση αγωνίας και φόβου η οποία κλονίζει την καρδιά μας. Κατά την Σαρακοστή προετοιμαζόμαστε με ιδιαίτερα προγράμματα στην λατρευτική μας δραστηριότητα, με πιο πολλά προγράμματα ιερών ακολουθιών.

Περισσότερα...

Εφαρμογή Μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό-Επιστολή του Αποστολικού Εξάρχου Ελληνορρύθμων Καθολικών Σεβ/τάτου Εμμανουήλ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ Θ.Ν.Π.

ΑΧΑΡΝΩΝ 246   -  112 53 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 2108670170, 2108615689, fax 2108677039

E-mail:   grcathex@gmail. com

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

Έχοντας υπόψη την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης με θέμα την «αναστολή όλων των Λειτουργιών σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κάθε δόγματος και θρησκείας» (ΦΕΚ 872/Β/16-3-2020) που λήφθηκε στις 16 Μαρτίου 2020 για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθορίζω τα εξής:

Περισσότερα...
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian