Οι επίσκοποι όλου του κόσμου προτάσσουν τις αρχές τους στη διάσκεψη COP21 για το κλίμα.

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη& Ειρήνη”

 
Οι πρόεδροι των Επισκοπικών διασκέψεων όλου του κόσμου εξέδωσαν πρόσφατα μία δυναμική έκκληση προς τους επικεφαλής των κρατών και τα διαπραγματευόμενα μέλη της συνάντησης COP21, που γίνεται τον Δεκέμβριο 2015 στο Παρίσι με σκοπό την επίτευξη μίας νέας κλιματικής συμφωνίας.  
Η έκκληση αυτή που τονίζει ακόμη περισσότερο τη σημασία της εγκυκλίου ‘’LaudatoSi’’ του Πάπα Φραγκίσκου, δίνει την ευκαιρία στους υπογράφοντες Επισκόπους να ενώσουν τη φωνή τους με αυτήν του Αγίου Πατέρα, για μία ξεχωριστή και επιτυχημένη συμφωνία.
 
Η έκκληση αυτή καλεί τα συμμετέχοντα μέρη να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη μίας ωφέλιμης, δεσμευτικής και πραγματικά ριζοσπαστικής κλιματικής συμφωνίας που θα βάζει το κοινό όφελος υπεράνω των μεγάλων συμφερόντων και θα προστατεύει, χωρίς εξαιρέσεις, όλους τους κατοίκους της γης. Η συμφωνία θα πρέπει κατ’ αρχάς ν’ απαιτεί περιορισμούς στην αύξηση της θερμοκρασίας για ν’ αποφεύγονται καταστροφικές κλιματικές επιπτώσεις στις ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη μας. Θα πρέπει ακόμη να ζητά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα αλλά και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και των υπολοίπων τοξικών αερίων.
 
Προτείνοντας την εφαρμογή συμφωνίας που να διέπεται από τις ακόλουθες 10 αρχές, η έκκληση συνδέει τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με τις κοινωνικές αδικίες και υπεραμύνεται τον αποκλεισμό των φτωχών και των αδυνάτων από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Όπως αναφέρει ο Πάπας Φραγκίσκος στο ‘’LaudatoSi’’, το κλίμα είναι ένα κοινό αγαθό που ανήκει και προορίζεται εξίσου για όλους και ο οποιοσδήποτε υποβιβασμός του θα πρέπει να μας κινητοποιεί να αλλάξουμε τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής μας, αναπροσδιορίζοντας τις αρχές μας.  Η εκκλησία επίσης είναι μάρτυρας στο πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ευάλωτες κοινότητες και ανθρώπους και οι υπογράφοντες ως εκ τούτου ζητούν «η κοινωνική δικαιοσύνη να μπει σε πρώτο πλάνο».
 
 
Η πρόταση των 10 αρχών, επιτάσσει:
 
1. να διατηρηθεί όχι μόνο η  τεχνική αλλά και οι ηθική διάσταση της κλιματικής αλλαγής όπως αναπτύσσεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας των Ηνωμένων εθνών UNFCCC.
 
2. να γίνει αποδεκτό ότι το κλίμα και η ατμόσφαιρα είναι παγκόσμια κοινά αγαθά που ανήκουν σε όλους και προορίζονται για όλους.
 
3. να υιοθετηθεί μία ωφέλιμη, ριζοσπαστική και δεσμευτική συμφωνία που είναι βασισμένη σ’ ένα κόσμο που οραματίζεται και αναγνωρίζει την ανάγκη να 
ζούμε σε αρμονία με τη φύση ενώ συγχρόνως εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων των ιθαγενών, των γυναικών, των εργατών και της νεολαίας.
 
4. να γίνουν προσπάθειες, για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας και να τεθούν στόχοι για πλήρη απεξάρτηση, από τη χρήση άνθρακα, μέχρι τα μέσα του αιώνα μας, ώστε να προστατευθούν οι ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι περιοχές των νησιών του Ειρηνικού και οι παράκτιες περιοχές. 
με φιλόδοξες δεσμεύσεις μειώσεων ρύπανσης και δράσεις από όλες τις χώρες που αναγνωρίζουν τον κοινό τους στόχο αλλά και τις διαφοροποιημένες τους υποχρεώσεις και αντίστοιχες δυνατότητες που βασίζονται σε αρχές ισότητας, ιστορικές ευθύνες και το δίκαιο για βιώσιμη ανάπτυξη.
με συνεχείς περιοδικούς ελέγχους των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για να είναι επιτυχείς αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη, την ισότητα και να είναι υποχρεωτικοί. 
 
5.     να ξεκινήσουν προσπάθειες ώστε να υιοθετηθούν νέα μοντέλα ανάπτυξης και τρόπου ζωής συμβατά με το κλίμα που σέβονται τις εισοδηματικές ανισότητες και βγάζουν τους ανθρώπους από τη φτώχεια.Σημαντικό ρόλο εδώ θα πρέπει να έχει η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η εύκολη πρόσβαση όλων σε αξιόπιστες, οικονομικές και ασφαλείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .
 
6.   να εξασφαλιστεί σε όλους, η πρόσβαση σε ‘’γη και ύδωρ’’ και να βελτιωθεί η ευελιξία τωνσυστημάτων διατροφής που δίνουν προτεραιότητα στον παράγοντα άνθρωπο, ενώ παραμερίζουν το κέρδος.
 
7.   να εξασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες λύσεις, προϋποθέτουν τη συμμετοχή των πλέον ευαίσθητων και οικονομικά αδυνάτων, σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της υλοποίησης της διαδικασίας. 
 
8.   να αποσαφηνιστεί ότι η τωρινή συμφωνία θα προτείνει εναλλακτικές προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν επαρκώς τις άμεσες ανάγκες των πλέον ευαίσθητων κοινωνιών .
 
9.   να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι των κλιματικών αλλαγών έχουν υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν τις ευαίσθητες ομάδες που θίγονται  περισσότερο και να μοιραστούν μαζί τους όλες τις απαραίτητες εξελίξεις.
 
10. να δοθούν ξεκάθαρες οδηγίες στο τι θα χρειαστεί και πως θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσουντα εμπλεκόμενα μέρη τις τεχνικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις, διασφαλίζονταςσυγχρόνως ότι η χρηματοδότηση θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα πάντα με την πρόοδοτων εκτελούμενων έργων. 
 
 
 
Αχαρνών 246, Αθήνα 112 53 Τηλ/Fax 210-8677039 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian