Συνοδική Επιτροπή Δικαιοσύνη και Ειρήνη: Παρουσίαση της Συντονισμένης Δράσης 2016

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος
Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη

 Αυξανόμενη Οικονομική Ανισότητα & Φορολόγηση

Μία Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Πρόκληση

 

Παρουσίαση της Συντονισμένης Δράσης 2016, από την “Justice & Peace ” Europe


Ευρώπη Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2016

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, ξεκίνησε επίσημα η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “Δικαιοσύνη & Ειρήνη” (Justice & Peace Europe) παρουσιάζοντας την ετήσια Συντονισμένη Δράση 2016, με τη δημοσίευση ενός βασικού κειμένου με θέμα "Αυξανόμενη Οικονομική Ανισότητα & Φορολόγηση - Μία Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Πρόκληση". Αυτό βασίζεται στην Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και σε πρόσφατες διακηρύξεις του Πάπα Φραγκίσκου και προτείνει αρκετές εφαρμόσιμες ιδέες. Το βασικό κείμενο μαζί με μία αναφορά του ιστορικού, υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Στη διάρκεια του διημέρου 5-7 Φεβρουαρίου 2016, οι Γενικοί Γραμματείς των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “ Justice & Peace ”, είχαν την ετήσια συνάντησή τους στη Λισαβόνα. Εκεί, ο καθηγητής Carlos Farinha Rodrigues οργάνωσε μία συζήτηση, με θέμα την ανισότητα στην Πορτογαλία και την Ευρώπη. H Αυτού Εξοχότητα, ο καρδι- νάλιος Manuel Clemente, Πατριάρχης της Λισαβόνας, παραβρέθηκε στην συνάντηση και οι Γενικοί Γραμματείς είχαν την ευκαιρία ν' ανταλλάξουν μαζί του απόψεις για την εκκλησία και την κοινωνία στην χώρα της Πορτογαλίας.

Η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών “Δικαιοσύνη & Ειρήνη” (Justice & Peace Europe) αποτελεί συνεργασία 31 αντίστοιχων Επιτροπών που επεξεργάζονται προτάσεις για την προώθηση της δικαιοσύνης, της ειρήνης αλλά και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Συμβάλλει ακόμη στην προώθηση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκλησίας στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες και τους θεσμούς.

Η έδρα της Γενικής Γραμματείας βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αχαρνών 246, Αθήνα 112 53 Τηλ/Fax 210-8677039

Email: salachas@ath.forthnet.qr  or  nikosvoutsinos@msn.com

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian