Κοινό Δελτίο Τύπου της COMECE και της CEC με την ευκαιρία της ανάληψης από την Ελλάδα της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 10 Ιανουαρίου.

Τρεις μέρες μετά την επίσημη έναρξη της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα, Δημήτρης Κούρκουλας, δέχθηκε στην Αθήνα μια αντιπροσωπεία Ελλήνων και Ευρωπαίων εκπροσώπων. Συνοδευόταν από τους υπευθύνους του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο σκοπός αυτής της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων ανάμεσα στους εκπροσώπους Εκκλησιών και τις εκ περιτροπής προεδρίες της Ε.Ε., ήταν μια ανταλλαγή απόψεων επάνω στα κύρια θέματα που η Ελλάδα προτίθεται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια των 6 μηνών της προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ιδιαιτέρως τα ζητήματα που συνδέονται με την κοινωνική συνοχή και τη μετανάστευση στην Ευρώπη.

 

Ο κ. Κούρκουλας ξεκίνησε υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει σε αυτή τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των Εκκλησιών. Χάρη στην ποιμαντική εμπειρία τους και στον πλούτο της κοινωνικής σκέψης τους, καθώς και στους τομείς των δραστηριοτήτων τους, οι Εκκλησίες συμβάλλουν σημαντικά στην αναζήτηση λύσεων που να προσαρμόζονται στις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες προτίθεται να αντιμετωπίσει η ελληνική προεδρία. Για το λόγο αυτό ο υφυπουργός κάλεσε τις Εκκλησίες, πέρα από αυτή τη συνάντηση, να παραμείνουν σε επαφή με την ελληνική προεδρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η  παρακολούθηση αυτών των θεμάτων.

Αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με κοινή πρωτοβουλία του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) Μητροπολίτου Γαλλίας Εμμανουήλ και της Επιτροπής των Συνόδων Καθολικών Ιεραρχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE).

Η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη Οι Εκκλησίες υποστηρίζουν τον φιλόδοξο στόχο της ελληνικής προεδρίας, να ενδυναμώσει την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και να αναπτύξει την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, η αντιπροσωπεία εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με το ποσοστό ανεργίας των νέων, το οποίο είναι πολύ αυξημένο στην Ευρώπη και ειδικά στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Υπάρχει ο κίνδυνος να αναδυθεί μια γενιά χαμένη, χωρίς κάποια απτή προοπτική βελτίωσης της οικονομικής κατάστασής της ή κοινωνικής ένταξής της.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, ο αρχικός στόχος αυτής της στρατηγικής, μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, θα πρέπει να τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Από αυτή την άποψη, οι Εκκλησίες έχουν αναφέρει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν έπρεπε να θεωρηθούν κατ’ αρχήν ως παράγοντες δαπάνης, αλλά ως πολιτικές που υποστηρίζουν την οικονομία και την απασχόληση.

Οι Εκκλησίες, τέλος, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της αργίας της Κυριακής στην Ευρώπη ως ορατό σημείο της δέσμευσης για την προώθηση της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική, την προσωπική και την οικογενειακή ζωή.  Ευρωπαϊκή πολιτική και μετανάστευση Ιδιαιτέρως σημαντικές ανταλλαγές απόψεων πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην αντιπροσωπεία των Εκκλησιών και την ελληνική προεδρία επάνω στο επείγον και πολύπλοκο ζήτημα της μετανάστευσης προς την Ευρώπη και της ελευθερίας της εγκατάστασης εντός Ευρώπης. Όλοι ήταν της άποψης ότι οι επιπτώσεις της δημογραφικής μεταβολής στην Ευρώπη δε θα μπορούσαν να μετριαστούν χωρίς τη μετανάστευση. Ωστόσο, απουσιάζει από την Ευρώπη μια μεταναστευτική πολιτική ανάλογη με εκείνη που υπάρχει στις ΗΠΑ ή στην Αυστραλία.

Σε αυτή τη συζήτηση δόθηκε έμφαση ιδιαίτερα στα ακόλουθα σημεία: Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Συρία, οι πολιτικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Αφρική όπως και στο Αφγανιστάν ενίσχυσαν την εισροή προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη. Αυτή η εισροή αγγίζει ιδιαίτερα τις χώρες στα νότια των συνόρων της  συνθήκης του Σένγκεν. Οι Εκκλησίες υποστηρίζουν τις προσπάθειες της προεδρίας να επιτευχθεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών. Η αντιπροσωπεία των Εκκλησιών επέμεινε, παράλληλα, στην αναγκαιότητα μιας ανθρώπινης μεταχείρισης των μεταναστών και προσφύγων, και αυτό, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης υποδοχής αυτών των προσφύγων, και απαίτησαν, ομοίως, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και όλων των σχετικών δικαιωμάτων.

Είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι ιδιαίτερες προσπάθειες στη μάχη κατά της εμπορίας των ανθρώπων στις διάφορες μορφές της –την καταναγκαστική πορνεία, τη δουλεία μέσω της εργασίας, το εμπόριο οργάνων. Οι εκπρόσωποι της COMECE έκαναν γνωστά τα σχέδια τα οποία τούς παρουσιάστηκαν κατά την τελευταία τους ολομέλεια: Πολύ επιτυχείς εμπειρίες συνεργασίας μεταξύ θεσμών της Εκκλησίας και της αστυνομίας για την απελευθέρωση θυμάτων trafficking και την μετατραυματική υποστήριξή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης και μετάβασης των μεταναστών. Πρόκειται εδώ για βοήθεια προς τους ανθρώπους προκειμένου να χτίσουν μια ασφαλή ζωή στην περιοχή προέλευσής τους, ώστε να μπορέσουν να κατοικήσουν εκεί. Η Σύνοδος Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Αφρικής και της Ευρωπαϊκή Ένωσης, που προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2014, θα πρέπει να ενθαρρύνει την επεξεργασία συγκεκριμένων λύσεων. Ανάμεσα σε αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε ό,τι  αφορά την πολιτική ανάπτυξης, δεσμεύσεις τις οποίες οι Εκκλησίες την παροτρύνουν τακτικά να τηρήσει. Στη λήξη της συνάντησης, ο υφυπουργός κ. Κούρκουλας υπογράμμισε ότι η ελληνική προεδρία προτίθεται να συμμετάσχει σε δύο επόμενες εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι Εκκλησίες: στην «προστασία της Κυριακής», που διοργανώνεται στις 21 του τρέχοντος Ιανουαρίου από την Ευρωπαϊκή συμμαχία για την αργία της Κυριακής, καθώς και στο συνέδριο για την ανεργία των νέων, που διοργανώνεται στις 24-26 του ερχόμενου Μαρτίου από την CEC.

Πριν από αυτή τη συνάντηση με την ελληνική προεδρία, η αντιπροσωπία συνάντησε το Μακαριότατο Ιερώνυμο Β΄, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, προκειμένου να πληροφορηθεί για την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και τις προσπάθειες της Εκκλησίας να απαλύνει την δυστυχία που βασιλεύει σήμερα στην Ελλάδα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. 

Η αντιπροσωπεία των Εκκλησιών αποτελείτο από:

-Το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως, Αντιπρόεδρο της  CEC.

-Το Σεβασμιότατο Νικόλαο, Αρχιεπίσκοπο των εν Αθήναις Καθολικών (COMECE).

-Τον αιδ. Δημήτριο Μπούκη, της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας.

-Τον Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο Σωτηριάδη, Γραμματέα της Συνοδικής

Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

- Τον αιδ. Guy Liagre, Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών(CEC).

- Τον αιδ. Frank-Dieter Fischbach, της Επιτροπής «Εκκλησία και Κοινωνία» της CEC.

-Τον π. Patrick H. Daly, Γενικό Γραμματέα της COMECE.

-Τον Michael Kuhn, διάκονο, β΄ Γενικό Γραμματέα της COMECE.

 

Ο Γραμματέας της COMECE επισκέπτεται την Κάριτας Ελλάς

Στις 11 Ιανουαρίου, ο γενικός γραμματέας της COMECE, π. Patrick Daly, επισκέφθηκε τα γραφεία της Κάριτας Ελλάς και Κάριτας Αθήνας – προσφυγικό έργο, στην οδό Καποδιστρίου 52, στο κέντρο της Αθήνας. Τον υποδέχθηκαν ο π. Ανδρέας Βουτσίνος, Αντιπρόεδρος της Κάριτας Ελλάς, ο κ.Νίκος Βουτσίνος, υπεύθυνος της Κάριτας Προσφυγικό Έργο και η κ. Έβελιν Καρασταμάτη, η συντονίστρια του Σχεδίου ΕΛΠΙΣ. Κατά την επίσκεψή του ο π. Patrick Daly ενημερώθηκε λεπτομερώς σχετικά με το έργο που έχει αναλάβει η Κάριτας προς τους «νεόπτωχους» της Ελλάδας, καθώς και για τις εξωτερικές δραστηριότητες, οι οποίες, παρά τους διαρκώς μειούμενους πόρους, αναπτύσσονται για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.  Ο γενικός γραμματέας της COMECE επισκέφθηκε επίσης τους χώρους της Κάριτας, όπως και το προσφυγικό κέντρο της Κάριτας Αθήνας, κατανοώντας ότι οι νομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα δε διευκολύνουν το  ανθρωπιστικό έργο της.

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian