ΚΑΡΙΤΑΣ

Ειδήσεις από τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις της Κάριτας

Εθελοντισμός και Κάριτας Αθήνας

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

caritasethel

Το 2011 είναι έτος αφιερωμένο στον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι πολυδιάστατος, αγγίζει όλες τις δραστηριότητες μιας κοινωνίας: είναι η προσφορά του ελεύθερου χρόνου ενός ατόμου για την ανάπτυξη και προώθηση μιας ιδέας, μιας αξίας, ενός ιδανικού είτε με επιστημονικό, είτε με κοινωνικό, είτε με φιλανθρωπικό περιεχόμενο, με απώτερο σκοπό τον άνθρωπο.

Περισσότερα...

- 20 Μαρτίου : Ημέρα Κάριτας

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

hmera_caritas_2011

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian