ΚΑΡΙΤΑΣ

Ειδήσεις από τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις της Κάριτας

Οι Διευθυντές των Κάριτας καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει τη φτώχεια, με μια σαφή ατζέντα για Μετά το 2015

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

 

Δελτίο Τύπου

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Βρυξέλλες 27 Μαΐου 2013

 

Οι Διευθυντές των Κάριτας καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει τη φτώχεια, με μια σαφή ατζέντα για Μετά το 2015.

 

Περισσότερα...

Δήλωση της Κάριτας Ευρώπα (Caritas Europa) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ
 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

         ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ


Δήλωση της Κάριτας Ευρώπα (Caritas Europa)

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

H ΕΕ κοιτάζει πραγματικά κάθε άνθρωπο ως ίσο

ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα;


Οι Ευρωπαίοι ηγέτες περιγράφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Υπέρμαχο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ωστόσο οι πολιτικές της Ε.Ε. δεν εμποδίζουν επαρκώς τα δεινά για χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρώπη και έξω από αυτήν, οι οποίοι στερούνται εντελώς της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων τους.

 

Περισσότερα...

Κάριτας Ελλάς: Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εξωτερικών για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και της πείνας

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Α.Σ.Χ.) του ΟΗΕ θα λήξουν το 2015. Η διεθνής διαδικασία ορισμού ενός νέου διεθνούς πλαισίου/ νέων Α.Σ.Χ. έχει ήδη αρχίσει. Το 2013 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη διαδικασία αυτή και η οργάνωση Κάριτας, βάσει των στόχων που προβλέπονται από το καταστατικό της, έχει λόγο για το πώς ο κόσμος θα δείξει την αλληλεγγύη του στους φτωχότερους μετά το 2015. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιδείξει μια ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και της πείνας.

 

Περισσότερα...

Κάριτας Ελλάς : Φιλανθρωπία και Καθολική ταυτότητα

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

         ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο Πρόεδρος της ΚΑΡΙΤΑΣ σχετικά με τη φιλανθρωπία και

την Καθολική ταυτότητα

Περισσότερα...
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian